מרכז רנה ומאיר חת לחקר התחרות והרגולציה

Heth Academic Center for Research of Competition and Regulation