מרכז רנה ומאיר חת לחקר התחרות והרגולציה

Heth Academic Center for Research of Competition and Regulation

צוות המרכז

מאיר חת | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל
פרופסור אמירטוס בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס
אשר טישלר | נשיא | המסלול האקדמי המכללה למינהל
נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל וחבר וועדה מייעצת של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
אבי בן בסט | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל
מרצה בבית הספר לכלכלה ומנהל אקדמי של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
ד"ר איריס סורוקר | המכללה למינהל
שופטת בדימוס ומנהלת מקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
עו"ד חנינא ברנדס | מרכז חת | המסלול האקדמי המכללה למינהל
חבר הוועדה המייעצת של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
יוסי בכר | מרכז חת | המסלול האקדמי המכללה למינהל
יו"ר דירקטוריון קבוצת דיסקונט וחבר הוועדה המייעצת של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
דן אלנתן | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל
ראש רשות ההוראה, ראש תכנית ניהול עסקי בינלאומי, מרצה בבית הספר למינהל עסקים וחבר וועדת היגוי של המרכז לחקר התחרות והרגולציה
פרופ' אורית פישמן אפורי דיקנית בית הספר למשפטים
דיקנית בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס וחברת וועדת היגוי של המרכז לחקר התחרות והרגולציה
איתמר שבתאי | דקאן | המסלול האקדמי המכללה למינהל
דיקן בית הספר לכלכלה, ראש התמחות מערכות מידע ארגוניות, אנליסט נתונים בבית הספר לכלכלה וחבר וועדת היגוי של המרכז לחקר התחרות והרגולציה
עו"ד ליאור זקס
מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
קרן דרור בן עמי | מרכז חת | המסלול האקדמי המכללה למינהל
מזכירת מרכז חת לחקר התחרות ורגולציה, עוזרת אישית לדיקנית בית הספר למשפטים
עידו באום | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל
סגן דיקן בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס וחוקר אקדמי במרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
חבר הוועדה המייעצת של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה