דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

שירותי השאלה

לשאלות וברורים, יש לפנות לדלפק ההשאלה בטלפון: 03-9634235

 • ניתן לשאול ספרים מאוסף הספרייה למעט ספרים המסומנים בסרט אדום או פריטים בסטטוס "לא להשאלה". 

 • לא ניתן לשאול: כתבי-עת, סדרות משפטיות, עבודות גמר, ספרי יעץ, אנציקלופדיות, אוגדנים וקלטות וידאו/DVD. 

 • את פעולת ההשאלה יש לבצע בדלפק ההשאלה שבקומת הכניסה, או בעמדת ההשאלה העצמית הממוקמת בסמוך לו.

 • על מנת לשאול ספרים בדלפק ההשאלה, יש צורך להזדהות באמצעות כרטיס קורא בר-תוקף או תעודה מזהה. השאלת ספרים באמצעות עמדת ההשאלה העצמית אפשרית באמצעות כרטיס קורא בר-תוקף בלבד.

 • ניתן לבצע השאלת מילונים, מילונים אלקטרוניים, מחשבונים ואוזניות לאותו יום בלבד ויש להחזיר לדלפק ההשאלה עד 21:00. 
 • בשעות פעילות הספרייה ניתן להחזיר ספרים בדלפק ההשאלה. כמו כן, ניתן להחזיר ספרים בכל שעות היום והלילה דרך פתח התיבה להחזרת ספרים שנמצא בקיר החיצוני של הספרייה ליד דלת היציאה (בצמוד למתחם ההסעדה). 

 • יש להחזיר מילונים, מילונים אלקטרוניים, מחשבונים ואוזניות באותו יום לדלפק הספרייה.
 • ניתן לבצע הזמנה לספר שיש לו עותקים להשאלה וכולם מושאלים.

 • כאשר ספר מוזמן יוחזר לספרייה, תשלח למזמין הודעה במייל. הספר ישמר לסטודנט עד סוף יום העבודה למחרת הגעתו.

 • ספר שלא ידרש במועד, יוחזר למדף או יועבר למזמין הבא בתור.

 • קורא שהזמין ספר ואינו זקוק לו, מתבקש לבטל את ההזמנה על מנת לאפשר לסטודנטים אחרים להשתמש בו.
 • ככלל, משך זמן ההשאלה של ספרים הוא 3 ימים, אולם ההשאלה תתארך באופן אוטומטי לפרק זמן של עד חודשיים מיום ההשאלה, כל עוד הספר לא הוזמן על ידי קוראים אחרים.

 • משך זמן ההשאלה של מילונים, מילונים אלקטרוניים, מחשבונים ואוזניות הוא לאותו יום. 

 • במקרים בהם ההשאלה אינה מוארכת, יישלחו לקורא הודעות במייל - יום לפני מועד ההחזרה וביום ההחזרה. 

 • למרות האמור, האחריות להחזרת ספרים במועד הנקוב חלה על הקורא בלבד! אי-לכך, מומלץ לעקוב אחרי מועדי ההחזרה המעודכנים בכרטיס הקורא.  

 • אי-החזרת ספרים במועד תגרור קנסות.
 • שירות ההשאלה מיועד עבור הסטודנטים, המרצים וסגל המסלול האקדמי.

 • ניתן לשאול ספרים ופריטים אשר אינם מסומנים במדבקה אדומה ו/או שמוגדרים שניתנים להשאלה.

 • אוזניות מושאלות לאותו יום לשימוש בתוך הספרייה בלבד. 

 • מילוניות ומחשבונים מושאלים לאותו יום ויש להחזיר מיד בסיום המבחן.

 • ההשאלה היא אישית, אין קורא רשאי לשאול ספר עבור קורא אחר. סטודנט המעוניין לבצע השאלה עבור קורא אחר, יציג בפני הספרנית תעודה מזהה של הסטודנט עבורו תתבצע ההשאלה ובנוסף, יפוי כוח מבעל הכרטיס המאשר לו לבצע את ההשאלה עבורו.

 • השואל פריט, אחראי לו עד להחזרתו לספרייה. קורא שיאבד ספר/פריט או יחזירו במצב לא תקין, יחוייב ברכישת פריט חדש.

 • אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא רשות. כל המפעיל את שער המיגון בספרייה, צפוי לחסימת כרטיס הקורא שלו למשך שבועיים, מבלי לגרוע מאפשרות העמדתו לדין משמעתי.
 • איחור בהחזרה יגרור חסימת כרטיס קורא וקנס. ספרים מושאלים, יוחזרו לספרייה ביום המיועד, בימי א' – ה' עד השעה 18:00 ובימי ו' עד השעה 12:00.

 • חיובי הקנסות נקבעים בהתאם לנהלים ועל סמך הרישומים במערכת ההשאלה. השגות בענייני קנסות, יש להפנות באמצעות המייל לאחראית דלפק ההשאלה בצרוף אישורים רלוונטיים (אישור מחלה, גיוס בצו 8 וכו').

 • תעריפי הקנסות - איחור בהחזרת ספר, יגרור קנס של 15 ₪ ליום על כל פריט (כולל שבתות וחגים).

  גם איחור בהחזרת פריטים שמושאלים לאותו היום בלבד כגון מילוניות ומחשבונים יגרור קנס של 15 ₪ לכל יום איחור.

 • לתשומת לבכם, הקנס ימשיך להצטבר כל עוד הפריט המושאל לא הוחזר לספרייה.

 • להסדרת הקנס, יש לפנות לדלפק ההשאלה ולחתום על טופס התחייבות לתשלום. הטופס יועבר למדור שכר לימוד.

 • קנס שטרם הוסדר, יגרור חסימת כרטיס הקורא ולא תתאפשר לקורא השאלת פריטים נוספים.
 • אם נצבר לחובת הקורא קנס של 1000 ₪ ומעלה, יחסמו כל שרותי המחשוב שלו (כולל: כרטיס הקורא, מידע-נט, מודל וכו') עד להסדרת הקנס.

 • במקרה של הצטברות קנסות במערכת, תתקבל הודעה למייל. 

שרות מילואים – סטודנט היוצא למילואים, מתבקש להחזיר את כל הספרים שברשותו לפני גיוסו. על איחור בהחזרת הספרים שנשארו ברשותו בתקופת שרות המילואים, יוטל קנס, אלא אם כן, יציג אישור על גיוס בצו 8.

מחלה/אשפוז – סטודנט שהיה חולה/מאושפז ולא החזיר את הספרים שברשותו, מתבקש להמציא אישור רפואי ומסמכים רלוונטיים התואמים את תקופת האיחור בהחזרת הספרים. במקרה של ספר מוזמן, יבוטלו יומיים מסכום הקנס. במידה והספר אינו מוזמן, יבוטל עד שבוע מסכום הקנס.