חדרי לימוד בקבוצות וחדרי שקט

מרצה ושלושה סטודנטים

בספרייה מספר חדרים המיועדים ללימוד בצוותא וכן, מספר חדרים ללימוד יחידני בסביבה שקטה. חדרים אלו מסומנים באמצעות שילוט מנחה. 

חדרי השקט: 12, 101, 103, 201

חדרי עבודה בקבוצות: 11א(כלנית), 11ב(רקפת), 11ג(נרקיס), 13(סביון), 14(חרצית), 15(חצב) 104, 203