דבורה גלר | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד"ר דבורה גלר

מרצה בבית הספר למינהל עסקים

אודות

במהלך לימודי בתוכנית הדוקטורט, הגעתי למסקנה שמקצועיות אקדמית ראויה לציון בתחום התנהגות ארגונית היא תוצאה של שילוב בן שני עולמות: העבודה והאקדמיה. בהקשר זה הקורסים המועברים על ידי בתחומי ניהול ארגונים, מנהיגות ופיתוח מנהלים, ניהול משאבי אנוש בחברות רב לאומיות, משלבים באופן מושכל בין הידע המחקרי והתיאורטי שנצבר באקדמיה, לבין הלקחים שהפקתי מיישום העקרונות והכלים העסקיים. שילוב בין עולמות אלו משתקף גם בעבודתי כיועצת בכירה בארגונים גלובאליים ומקומיים.

קורות חיים

השכלה
2005 - 2003
תוכנית בתר (פוסט) דוקטורט בפקולטה להנדסה, תעשייה וניהול, בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.
2003 –1993
תואר Ph. D. התוכנית להתנהגות ארגונית, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל –אביב. נושא התיזה: הקשר בין שונות התמחותית ורשתות חברתיות לבין אפקטיביותשל צוותי עבודה: התפקיד המתווך של חיפוש סיוע. מנחי התיזה: פרופ' אריה נדלר; פרופ' שמואל אליס.
1986 - 1993
תואר שני "מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול , בהתנהגות ארגונית בהצטיינות" . הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל -אביב. נושא התיזה : פיגמליון יוצא לעבודה: פיתוח סגנון מנהיגות פיגמליוני ככלי להגברת תפוקה. מנחה התיזה : פרופ' דב עדן. קורא העבודה: פרופ' שמחה רונן.
1983 - 1986
תואר ראשון "בוגר עבודה סוציאלית בהצטיינות". בית הספר לעבודה סוציאלית, התרכזות קהילה, אוניברסיטת תל-אביב.
תחומי הוראה ומחקר
תחומי הוראה: ניהול ארגונים, מנהיגות ופיתוח מנהלים תחומי מחקר: מנהיגות, העברת מידע , חיפוש ומתן סיוע בארגונים