תואר ראשון לבעלי תואר אקדמי

בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס

תכנית הלימודים

למידע נוסף

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים- שנה א'

שנה א'

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים- שנה ב'

שנה ב'

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים- שנה ג'

שנה ג'

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח