דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

מידע ואישורים - בית הספר לכלכלה יישומית

מערך השירות לסטודנט 

בית הספר לכלכלה מעמיד את הסטודנט וצרכיו במרכז החיים האקדמיים. 
מזכירות הסטודנטים מטפלת בקהילת הסטודנטים תוך מתן תשומת לב לצרכי הסטודנט.
המערך המנהלי תוכנן כך שיעניק לסטודנטים שירות יעיל ומהיר ומענה על כל הבעיות המנהליות.
 

מנהל הסטודנטים

צוות מנהל הסטודנטים עומד לרשות הסטודנט בכל שאלה, בקשה או בעיה מנהלית הקשורה ללימודיו.
בתחומי אחריותו של מנהל הסטודנטים נושאים כגון: מערכת השעות, רישום לקורסים, לוח בחינות, פרסום ציונים, הנפקת גיליונות ציונים, הנפקת אישורים, פרסום מידע עדכני בערוצי המידע השונים. 
במקרים בהם תתקבל פניה שאינה בתחום האחריות של מנהל הסטודנטים, תועבר הפניה לגורם המתאים והתשובה לסטודנט תהיה באמצעות מנהל הסטודנטים.
לידיעתכם, הודעות ממנהל הסטודנטים, כולל מכתבי הזימון לרישום לקורסים, יישלחו למידע נט.
 

עדכון פרטים אישיים

עדכון פרטים אישיים במהלך הלימודים ניתן לביצוע במידע נט, למעט שינוי שם או שם המשפחה, עליו יש לדווח למנהל הסטודנטים בצירוף צילום תעודת זהות. 
אישורים המופקים ללא תשלום
1. גיליון ציונים בעברית ובאנגלית ניתן להפיק באופן עצמאי במידע נט.
2. אישור חובות אקדמיים מפרט את יתרת החובות האקדמיים לצורך השלמת התואר. אישור זה יינתן לסטודנט העומד  לסיים את לימודיו.
3. אישור זכאות לתואר ראה הנחיות בפרק סיום לימודים וזכאות לתואר.
4. גיליון ציונים סופי סטודנט יקבל את גיליון הציונים הסופי בצמוד  לאישור הזכאות לתואר, לאחר סיום כל חובותיו האקדמיים והמנהליים.