דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

מצטייני דיקן, פרסי דיקן

הפקולטה למנהל עסקים

רשימת מצטייני דיקן

התנאים הכלליים להימנות ברשימת מצטייני הדיקן:
1. הסטודנט נמצא בין 7% מהסטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר בשנתון שלו בשנת הלימודים החולפת, ועמד בציון ממוצע מינימלי של 96 ומעלה.
2. יילקחו בחשבון ציונים שעודכנו במינהל סטודנטים לא יאוחר מסוף חודש נובמבר של שנה"ל הנוכחית. באחריות הסטודנט לדאוג לכך שציוניו יגיעו לפני המועד האמור. אם חל עיכוב בקבלת הציון שאינו תלוי בסטודנט, יוכל הסטודנט לפנות בכתב למינהל הסטודנטים לפני התאריך האחרון הקובע. בכל מקרה, לא תתקבלנה בקשות לאחר התאריך הנ"ל.
3. הסטודנט צבר את מספר השעות הסמסטריאליות עפ"י המערכת המומלצת בתכנית הלימודים אליה רשום (לא כולל זיכויים), בשנת לימודים אקדמית אחת (סמסטרים א+ב+קיץ).
4. בתיקו האישי של הסטודנט לא נרשמה הרשעה משמעתית מכל סוג שהוא. סטודנט אשר הורשע על פי תקנון המשמעת, במהלך לימודיו, תיפסל מועמדותו לקבלת פרס או להימנות ברשימת המצטיינים, אף אם עמד בכל הקריטריונים האחרים.


תנאים מיוחדים לזכאות להימנות ברשימת מצטייני הדיקן

1. סטודנט אשר צבר ש"ס אחד פחות מהנדרש להמנות ברשימת מצטייני דיקן, ועדת חריגים בראשות הממונה לעינייני סטודנטים, תדון ביוזמתה טרם פרסום רשימת המצטיינים ותחליט באשר לזכאותו להמנות ברשימה זו.
2. סטודנט אשר אינו עומד בקריטריונים לצבירת ש"ס להצטיינות עקב מועד מיוחד שניתן בכפוף לחוק זכויות הסטודנט (לא מתייחס למועד נוסף) באחריותו לפנות בכתב עד סוף חודש נובמבר של שנה"ל הנוכחית לוועדת חריגים, באמצעות מינהל הסטודנטים, אשר תדון בעניינו.
3. שמות המצטיינים יפורסמו באתר הפקולטה ובמידענט לא יאוחר משבועיים לפני מועד הטקס.
4. ערעורים על רשימת מצטייני הדיקן יתקבלו עד ארבעה ימים ממועד פרסום הרשימות. 

 

פרס דיקן

מדי שנה תעניק הפקולטה מספר פרסים לסטודנטים הנכללים ברשימת מצטייני הדיקן, אשר הישגיהם בלימודים היו הגבוהים ביותר בשנה החולפת.

חשוב לדעת!

סטודנט מצטיין שהתקבל ללימודים עם מלגת לימודים, לא יהיו זכאי לכפל מלגות/פרסים.
סטודנט שימנה בין מקבלי הפרסים, וימצא חייב בשכר לימוד, יזקף הפרס לזכות חשבון שכר הלימוד שלו.