דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

תקנון - מעורבות חברתית עבור קרדיט אקדמי

במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, כל סטודנט הלומד בתכנית מלאה, זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון *בעבור אחת* מהפעילויות הבאות:

1. פעילות חברתית וקהילתית של 60 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים באחד מהארגונים המופיעים בנספח א'. 

 • הפעילות מאושרת במסגרת הש"ס המאושרים להמרה בכל בית ספר לפי הפירוט בנספח ב'. 
 • הפעילות פתוחה עבור סטודנטים לתואר ראשון, החלק משנת הלימודים הראשונה. 
 • ניתן להשתתף בפעילות זו פעם אחת בלבד במהלך התואר. 
 • הפעילות תיכלל בגיליון הציונים כקורס בציון עובר/לא עובר. 
 • הפעילות מתקיימת במסגרת שנה אקדמית : נובמבר - יולי.
 • פעילות חלקית לא מזכה בנקודות זכות. 
 • לא ניתן לקבל נקודות זכות עבור פעילות המקנה מלגה. 
 • לא ניתן להתנדב תמורת מלגה (במכללה) ולהשתתף בנוסף בפרויקט עבור נקודות זכות, באותה השנה האקדמית. 
 • ההשתתפות בתכנית כרוכה בלימודים לתואר ראשון בהיקף של 12 ש"ס לסמסטר לכל הפחות. 
 • המשתתפים יעבירו דיווח רציף אודות שעות ההתנדבות לאיש הקשר בעמותה/בארגון ויעדכנו את השעות במערכת המידענט. 
 • המשתתפים ידווחו למשרדי הדיקאנט על שינוי במקום או באופי ההתנדבות, שינוי בפרטים אישיים או כל שינוי אחר הנוגע לפעילות. 
 • ההרשמה לקורס מתבצעת באמצעות דיקאנט הסטודנטים בתחילת השנה האקדמית וכרוכה בחתימה על הסכם הפעילות המצורף בנספח ג'. 
 • המשתתפים בתכנית המלגות "תנופה להצלחה", לא יוכלו לקחת חלק בפעילות זו. 

2. שירות מילואים פעיל של 14 ימים ומעלה בשנת לימודים אקדמית. 

3. פעילות באחת מנבחרות הספורט של המסלול האקדמי המכללה למינהל

 • ההשתתפות בתכנית כרוכה בלימודים לתואר ראשון בהיקף של 12 ש"ס לסמסטר לכל הפחות. 
 • ניתן להשתתף בפעילות זו פעם אחת בלבד במהלך התואר. 
 • הפעילות תיכלל בגיליון הציונים כקורס בציון עובר/לא עובר. 
 • הפעילות מתקיימת במסגרת שנה אקדמית- אוקטובר-יוני. 
 • אישור הפעילות מותנה בהשתתפות פעילה של 80% מהאימונים והמשחקים שיתקיימו. 
 • פעילות חלקית לא מזכה בנקודות זכות. 


נספח א' - רשימת הארגונים בהם ניתן להתנדב עבור 2 נ"ז - שנת תשפ"ד

הרשימה מתעדכנת מעת לעת ונתונה לשינויים | לקריאת מידע נוסף על הארגונים לחצו כאן


נספח ב' - תואר ראשון, שנה"ל תשפ"ד

רשימת קורסי המרה לתואר ראשון שנת תשפ"ד- יש לפנות למינהל הסטודנטים בפקולטה בו אתה לומד


נספח ג' - הסכם פעילות

להורדת הקובץ לחצו כאן


נספח ד'

קורסים כלל מסלוליים לרכישת יכולת פעולה לתיקון חברתי
ערוץ זה יציע קורסים בהיקף של 2 ש"ס/נ"ז אשר ישלבו בין עשייה חברתית בהיקף של 30 שעות לבין מפגשי שיח והנחייה של הלומדים והלומדות עם מרצה מוביל/ה. שילוב זה יאפשר, ראשית, לעיין באופן בו הבדלים מובְנים ומובָנים בהקשר חברתי רחב: להבין כיצד נוצרים הבדלים, מאילו חומרים הם עשויים (צבע? מין? מיניות? דת? לאום? כסף? מראה חיצוני? תכונות אופי?), מה משמר הבדלים, וכיצד הם באים לידי ביטוי - בשפה, בתרבות בהקצאת משאבים, במרחב הפרטי והציבורי ובגוף. שנית, באמצעות שילוב בין עשייה חברתית לבין היכרות עם עדשות תיאורטיות מרכזיות, יאפשרו הקורסים השונים לעסוק בשאלה כיצד ניתן לתקן הבדלים מיותרים? כיצד מניעים שינוי חברתי ונאבקים מאבק חברתי לתיקון עוול? מיומנויות "רכות" כמו רפלקסיה, ניתוח, תכנון ופתרון בעיות, יבואו לידי ביטוי מרכזי בקורסים אלה.