דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

סטודנטיות בהיריון ולאחר לידה

סטודנטיות יקרות,

דיקאנט הסטודנטים במסלול האקדמי המכללה למינהל גיבש נוהל ובו פירוט זכויות והתאמות תנאי לימודים ובחינות לסטודנטיות בטיפולי פוריות, היריון, לאחר לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה. הנוהל גובש בהתאם להנחיות של המועצה להשכלה גבוהה במטרה לתמוך ולסייע לסטודנטיות במהלך הלימודים והבחינות. בנוהל ישנה התייחסות גם לבן/בת זוג של סטודנטית לאחר לידה.

למימוש הזכויות וקבלת ההתאמות יש לפנות לרכזת הדיקאנט עד חודש לפני תקופת הבחינות, בצירוף אישור רפואי המציין את שבוע ההיריון ותאריך לידה משוער / אישור על הלידה. יש לפנות באמצעות: מידענט – פניות ואישורים – דיקאנט – היריון.

פרטי התקשרות נוספים: dean4u@colman.ac.il או בטלפון: 03-9634067

לנוהל המלא של התאמת תנאי לימודים ובחינות לסטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון, לאחר לידה, אימוץ קבלת ילד למשמורת או אומנה לחצו כאן

נוהל נשים הרות ולאחר לידה

היריון
1. הגדרת זכאות: סטודנטית בהיריון מהשבוע הראשון ועד הלידה, בכפוף להצגת אישור רפואי.
2. סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה. במידה והסטודנטית כבר זכאית לתוספת זמן של 15 דקות לכל שעה מסיבות אחרות, היא לא זכאית לתוספת זמן מעבר לכך. (ההתאמה תקפה עד 6 שבועות אחרי לידה).
3. סטודנטית בהיריון זכאית ליציאה לשירותים ללא הגבלה בשיעורים ובבחינות. (ההתאמה תקפה עד 6 שבועות אחרי לידה).
4. סטודנטית בשליש האחרון של ההיריון (החל משבוע 28) רשאית לבקש להיבחן בבחינות מול שולחן ולשבת על כיסא ללא שולחן צדי. (ההתאמה תקפה עד תאריך הלידה).
5. האישורים חייבים להגיע לרכזת הדיקאנט עד שלושה שבועות לפני תום הסמסטר.
6. סטודנטית בשליש האחרון של ההיריון (החל משבוע 28) ועד חודש לאחר הלידה זכאית לחנות בקמפוס ראשון לציון ללא תשלום, בחניות המיועדות לכך (חניות המסומנות בצבע ורוד). לקבלת תו חניה ומדבקות חניה יש לשלוח רישיון רכב לרכזת הדיקאנט ולהגיע למשרדי הדיקאנט (בנין ה') על מנת למלא טופס ולקבל תו ומדבקות לחניה.

1. הגדרת זכאות: סטודנטית אשר נמצאת בשמירת היריון (אשפוז ביתי/ אשפוז בבית חולים) או בטיפולי פוריות למעלה מ-21 יום במהלך הסמסטר, בכפוף להצגת אישור רפואי.
2. הסטודנטית זכאית להעדר לכל היותר מ-40% מכלל השעורים למעט סמינריון, סדנה או פרקטיקום - לגביהם יש לפנות ליחידה האקדמית.
3. סטודנטית שמפסידה למעלה מ-40% במהלך הסמסטר עקב שמירת היריון או טיפולי פוריות תוכל לבטל את הקורס(ים) או לגרור שכ"ל.
4. סטודנטית אשר לא הגישה מטלות (תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט) במועדים שנקבעו כי אלו חלו בתקופת היותה בשמירת היריון או טיפולי פוריות, תהא רשאית להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום אתו/ה באיחור של שבעה שבועות לכל היותר מתום הסמסטר.
5. סטודנטית אשר לא ניגשה לבחינה עקב שמירת היריון או טיפולי פוריות, תהיה זכאית למועד בחינה נוסף (לא מיוחד).
6. סטודנטית אשר נעדרה מבחינה או לא הגישה את כל המטלות המזכות אותה בציון סופי בקורס, אשר מהווה דרישה מוקדמת לקורס אחר או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת.
7. זכאות להדפסות – סטודנטית שהפסידה לימודים במהלך ההיריון בעקבות שמירת היריון או טיפולי פוריות, זכאית ל-20 הדפסות עבור היעדרות מכל יום לימודים, בכפוף להצגת אישור על ימי היעדרות לרכזת הדיקאנט.
8. פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית בהפחתה של תקופת היעדרותה.

1. הגדרת זכאות: סטודנטית אשר נמצאת עד 15 שבועות לאחר לידה או אימוץ/ משמורת.
2. סטודנטית זכאית להעדר במשך 6 שבועות מיום הלידה או 40% מכלל השעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות (לפי הגבוה מבין השניים), למעט סמינריון, סדנה או פרקטיקום - לגביהם יש לפנות ליחידה האקדמית.
סמסטר קיץ – סטודנטית זכאית להעדר במשך 3 שבועות מיום הלידה או 40% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות (לפי הגבוה מבין השניים), למעט סמינריון, סדנה או פרקטיקום – לגביהם יש לפנות ליחידה האקדמית.
3. סטודנטית שנעדרה יותר מ-6 שבועות מיום הלידה או למעלה מ 40% מכלל השיעורים בקורס בו חלה חובת נוכחות לא תהיה זכאית לקבל ציון סופי בקורס.
סמסטר קיץ - סטודנטית שנעדרה יותר מ-3 שבועות מיום הלידה או למעלה מ 40% מכלל השיעורים בקורס בו חלה חובת נוכחות לא תהיה זכאית לקבל ציון סופי בקורס.
4. סטודנטית שמפסידה יותר מ-6 שבועות מיום הלידה או למעלה מ-40% מכלל השיעורים בקורס, תוכל לבטל קורסים או לגרור שכ"ל. זאת, בתנאי שטרם נבחנה ובתנאי שהודיעה על ביטול הקורס עד 7 שבועות לכל היותר מתום הסמסטר.
5. סטודנטית אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כי אלו חלו בתקופת היותה בחופשת לידה (עד 15 שבועות מיום הלידה), רשאית להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, ובתיאום אתו/ה באיחור של שבעה שבועות לכל היותר מתום הסמסטר.
6. סטודנטית עד 6 שבועות אחרי הלידה תקבל תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה ויציאה חופשית לשירותים.
7. סטודנטית עד 15 שבועות אחרי לידה, זכאית לצאת פעם אחת מבחינה להנקה/ שאיבה. משך הפסקת ההנקה/ שאיבה ימשך עד 45 דקות לכל היותר. זמן זה יתווסף לזמן הבחינה. ההנקה תתבצע תחת השגחה.
8. סטודנטית רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 15 שבועות מיום הלידה. הזכאות להיבחן במועד מיוחד תינתן במועד מוקדם ככל שניתן ויתכן שתינתן בסמסטר העוקב ו/או עם קבוצת סטודנטים אחרת. בכל מקרה זכאית הסטודנטית להיבחן בשני מועדים בלבד בכל קורס.
9. סטודנטית אשר נעדרה מבחינה אשר מהווה דרישה מוקדמת לקורס אחר או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת.
10. סטודנטית לאחר לידה או אימוץ רשאית להאריך את תקופת לימודיה בשנה לצורך השלמת התואר.
11. פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית בהפחתה של תקופת היעדרותה בפועל.
12. זכאות להדפסות – סטודנטית שהפסידה לימודים בעקבות חופשת לידה זכאית ל-20 הדפסות עבור כל יום לימודים שהפסידה בפועל עד לתקרה של 15 שבועות, בכפוף להצגת אישור על ימי היעדרות לרכזת הדיקאנט.

חדר הנקה נמצא בסמוך לשער 2, בבניין קב"ט המכללה (מול משרדי דיקאנט הסטודנטים). בכניסה לבניין ישנו שילוט לחדר ההנקה. בחדר ההנקה ישנו מקרר קטן.

סטודנטית בשליש האחרון של ההיריון (החל משבוע 28) ועד חודש לאחר הלידה זכאית לחנות בקמפוס ראשון לציון ללא תשלום, בחניות המיועדות לכך (חניות המסומנות בצבע ורוד). לקבלת תו חניה ומדבקות חניה יש לשלוח רישיון רכב לרכזת הדיקאנט ולהגיע למשרדי הדיקאנט (בנין ה') על מנת למלא טופס ולקבל תו ומדבקות לחניה.

1. הסטודנט/ית יהיו זכאים להיעדר משיעורים במהלך שבועיים מתאריך הלידה. היעדרויות משיעורים שאינם סמינריון או סדנה, לא יספרו כחיסור במסגרת שלושת החיסורים המותרים בסמסטר.
לעניין סמינריון או סדנה, יורשו הסטודנטים להחסיר עד 4 שיעורים בסמסטר כולל השיעורים שהחסירו לאחר הלידה.
2. הסטודנט/ית יהיו זכאים למועד בחינה נוסף בגין היעדרות מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מתאריך הלידה.