דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

כללי התנהגות בשעה בחינה

 •          על הנבחן להיכנס לכיתת הבחינה אליה הוא רשום.
 •          יש להצטייד בתעודה מזהה (עם תמונה).
 •          יש להישמע להוראות המשגיחים.
 •          יש להניח בקדמת הכיתה את כל החפצים האישיים (כולל טלפונים ניידים כבויים).
 •          על הנבחן לוודא כי אין בכיסו, ו/או על גופו או בשליטתו כל חומר אסור (פתקים, יומנים אלקטרוניים, ארנקים,
           טלפונים ניידים וכיו"ב).
 •          נבחן יצטייד אך ורק בחומר המותר בהתאם לדף הנחיות הבחינה.
 •          באם מותר השימוש בחומר עזר - חומר העזר ישמש את הסטודנט באופן אישי.
 •          סטודנט שנכנס לכיתת הבחינה וקיבל את שאלון בחינה - ייחשב כמי שנבחן במועד זה, גם אם לא יכתוב את הבחינה.
 •          נבחן אינו רשאי לעזוב את מקומו ו/או את כיתת הבחינה בלא אישור המשגיח.
 •          לא תותר יציאה מכיתת הבחינה במשך 30 דקות ראשונות של הבחינה.
 •           מחברות הבחינה והשאלונים יחולקו על ידי המשגיחים עם תחילת הבחינה.      
 •          עם תחילת הבחינה יש לשמור על השקט בכיתת הבחינה. לכל בקשה/שאלה/פניה יש להצביע ולהמתין בסבלנות עד
           הגעת המשגיח.       
 •          יש למלא את הפרטים האישיים על גבי שאלון הבחינה / מחברת הבחינה / דפי קידוד / דפי טיוטה, בהתאם להנחיית             המשגיחים ובכתב ברור וקריא.
 •          מחברת הבחינה נשארת בשלמותה – אין לתלוש דפים ממנה.
 •          במחברת הבחינה יש לכתוב בצד שמאל של הדף בלבד. אין לכתוב בתוך השוליים משני צדי הדף.
 •          את התשובות לבחינה יש להקפיד ולכתוב  בכתב יד קריא וברור.
 •          בדפי קידוד יש להקפיד על קידוד נכון של מספר השאלון ולפעול על פי ההנחיות המופיעות על גבי דפי הקידוד.
 •          בסיום הבחינה יש להחזיר את כל מחברות הבחינה (כולל טיוטה) וכן את שאלון הבחינה אלא אם ניתנה הנחיה אחרת.