דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

שאלות נפוצות ותשובות ממדור שכר לימוד

בואו נעשה שכל בכל מה שקשור לשכ"ל. המידע הכלול כאן תמציתי ומרוכז. בתקנון שכר הלימוד מידע מפורט יותר והוא המחייב לכל דבר ועניין. בכל מקרה של סתירה בין האמור כאן לרשום בתקנון שכר הלימוד, יחייב האמור בתקנון שכר הלימוד
 • מומלץ ורצוי לפנות אלינו באמצעות פנייה במידענט
 • מענה טלפוני - 03-9634400

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 עד 18:00

בנין מינהלה - בנין ג', קומת כניסה, חדר 206
ימים א'-ה'- 8:30-16:00
כמו כן, נא שימו לב לשינויים בשעת קבלת הקהל המתפרסמים במידענט.

ניתן ואף רצוי לצפות בכרטסת הכספית של שנת הלימודים הנוכחית ושנים קודמות באמצעות המידענט. הכניסה למידענט מתבצעת עם הקוד אישי (ניתן לקבלו במינהל הסטודנטים או בתמיכה הטכנית טלפון 03-9634040).

חובה להסדיר את תשלום מלוא שכר הלימוד השנתי עד תום השבוע השלישי של שנת הלימודים. אין הכוונה לשלם את כל שכר הלימוד מראש אלא לדאוג לאמצעי תשלום למלוא שכר הלימוד השנתי כבר במועד זה.
כגון: תשלום חלקי בהעברה בנקאית והגשת טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק בפריסת תשלומים של יתרת שכר הלימוד.

 1. פריסת תשלומים באמצעות הוראת קבע ללא ריבית וללא הצמדה (פרטים בהמשך).
 2. תשלום במדור שכר לימוד בשעות קבלת הקהל:
  במזומן עד סכום מקסימלי של 10% משכר הלימוד השנתי ולא מעבר לזה. בהמחאה או בכרטיס אשראי.
 3. תשלום באמצעות העברה בנקאית או שובר לתשלום בבנק הדואר (פרטים בהמשך).
 4. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של המכללה (מידע-נט) בעסקה רגילה של תשלום אחד או בפריסת תשלומים בעסקת קרדיט בלבד (3-18 תשלומים). לתשומת לב, בעסקת הקרדיט חברת האשראי גובה תוספת עמלה. מומלץ לבדוק קיום מסגרת אשראי מתאימה ועלות עמלה טרם ביצוע העסקה.
 5. באמצעות "הסדר מימון" - פרטים בקרן שכ"ל - 03-9635856..

מאוד חשוב מעקב של הסטודנט על כל תשלום שביצע ובדיקה שהתשלום נקלט בכרטסת הכספית. במידה ולא, חשוב להעביר מיידית אסמכתא למדור שכר לימוד לבירור הנדון.

 

הסבר לגבי הוראת הקבע

טופס הוראת הקבע הינו הרשאה לחיוב חשבון בנק (ללא ריבית, מדד או עמלות)

מועד התשלום קבוע ב-2 לכל חודש ואך ורק בו, 10 תשלומים בכל שנה החל מתאריך 2 לנובמבר ועד 2 באוגוסט. ניתן לבקש 12 תשלומים עד 2 באוקטובר.

 

סכום החיוב - נקבע אוטומטית ע"י חלוקת יתרת החוב למספר התשלומים אשר נותרו. כל חיוב אשר נוסף בכרטסת הכספית כגון: רישום לקורסי אנגלית או קורסים חוזרים משפיע על גובה החיוב.

 

בדיקת סכום החיוב הצפוי בחודש הקרוב – כשבוע לפני העברת החיוב לבנק ניתן לצפות בכרטסת הכספית ולראות את סכום החיוב הצפוי בחודש הקרוב.

כשלושה ימים לפני תאריך החיוב, הקובץ נשלח אל הבנקים ולא ניתן לבצע כל שינוי לגביו.

 

תוקף הוראת הקבע - הוראת הקבע עוברת משנה לשנה עד סיום התואר אלא אם התקבלה הודעת חסימה מהבנק או מהסטודנט.

 

אופן ביצוע - יש למלא את טופס הוראת הקבע בכתב קריא כולל שם הסטודנט ומספר ת.ז., להחתים את הבנק ולהחזירו למדור שכ"ל.

 

כמו- כן, ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון בנק לטובת המוטב- המסלול האקדמי המכללה למינהל. קוד מוסד (מוטב)=1980, מס' מזהה (אסמכתא)= 503120

חובה לשלוח  למדור שכר לימוד באמצעות פנייה במידענט את פרטי ההרשאה שהוקמה לאחר אישור הבנק.

האחריות להעברת הכספים חלה על הסטודנט ומומלץ לבדוק ולוודא שהסכומים הועברו למדור שכ"ל כסדרם.

פרטי הבנק לביצוע העברה :

חשבון ע"ש המסלול האקדמי המכללה למינהל, בבנק הפועלים , סניף 391 חשבון 400126.


חובה להעביר אסמכתא לפעולה זו כולל שם ומספר ת.ז. של הסטודנט למייל של מדור שכ"ל: studyfee@hdq.colman.ac.il או בפנייה במידענט או  לשלוח בפקס 03-9634133


ללא שליחת אסמכתא על התשלום לא נוכל לזכותך בכרטסת הכספית.

לצורך ביצוע תשלום שכר הלימוד מכספי הקרן יש לפנות למדור שכ"ל באמצעות המידענט או המייל ולציין את הסכום המדויק שברצונך לשחרר מכספי הפיקדון.

מדור שכ"ל יכין עבורך שובר מקוון אשר יטען ישירות באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים, יהא עליך להיכנס לאזור האישי באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים ולבחור באופציה של "שובר דיגיטלי" – כל נתוני השובר יופיעו באופן אוטומטי ותידרש לאשר את העברת התשלום למכללה.

לאחר כחמישה ימי עסקים הכסף עובר ישירות ממשרד הביטחון לחשבון הבנק של המכללה.

באחריותך לעקוב אחר עדכון התשלום בכרטסת הכספית.

לידיעה- במקרה של הפסקת לימודים וזכאות להחזר כספי הפיקדון, ההחזר הכספי יבוצע בהמחאה לפקודת משרד הביטחון בצירוף שם הסטודנט ומספר ת.ז., הסטודנט יידרש להפקיד את ההמחאה בחשבון משרד הביטחון בבנק הדואר- חשבון 28919 סניף 001 ובעת ההפקדה להצטייד בתעודה מזהה.

לצורך ביצוע תשלום שכר הלימוד ע"י מממן חיצוני על הסטודנט להעביר מכתב התחייבות מהגוף המממן:
מכתב המציין את התחייבות הגוף המממן לשלם את שכ"ל של הסטודנט במלואו או בחלקו.
המכתב יודפס על נייר לוגו של הגוף המממן ובו פרטי הסטודנט מספר ת.ז. וסכום המימון חתום בחותמת המממן
יש להעביר את מכתב ההתחייבות למדור שכר לימוד - במידענט או במייל.

לתשומת הלב- היה והמממן לא יעמוד בהתחייבותו לשלם את שכ"ל כמפורט במכתב, באחריות הסטודנט להסדיר את חוב שכ"ל במלואו עד לתום שנה"ל.

את האישור ניתן להדפיס באמצעות המידע-נט בתחילת שנת הלימודים ואילך.
במידה ואתם זקוקים לאישור הנ"ל לפני מועד זה אנא פנה למדור שכר לימוד במייל או במידענט .

שכר הלימוד נקבע כסכום קבוע ללא תלות במערכת השעות (ראה פירוט טבלאות בתקנון שכר הלימוד)
לחיוב שכר הלימוד בכל שנה יתווספו :

 • חיוב קורסי אנגלית בהתאם לרמה שסווגה.
 • דמי חבר אגודת הסטודנטים בהתאם לתעריף שנקבע ע"י האגודה.
 • תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג בסך 10 ₪.
 • חיוב עבור קורסים חוזרים או עודפים מעבר למספר הש"סים ללא עלות ( פירוט בתקנון).
 • חיוב עבור מקראות בפקולטה למשפטים.
 • בפריסת שכ"ל ליותר שנים חיוב במרכיב קבוע של 1000 ₪ לסמסטר מהסמסטר השני החורג ואילך.

אגודת הסטודנטים מסתייעת במדור שכר לימוד בגביית דמי החבר.

כל סטודנט יחויב בכרטסת הכספית בדמי חבר בהתאם לסכום שיקבע ע"י אגודת הסטודנטים.

סטודנט אשר אינו מעוניין בשירותי האגודה, ידאג לפנות לאגודת הסטודנטים בתחילת השנה בבקשה לביטול החיוב.
החיוב יבוטל רק אם התקבל במדור שכר לימוד אישור לכך מהאגודה.

בנוסף לחיוב בגין דמי חבר אגודת הסטודנטים של המכללה, ישנו חיוב נוסף בסך 10 ₪ אשר מועבר לארגון הסטודנטים הארצי עפ"י חוק החל משנת הלימודים תשע"ט, לא ניתן לבטל חיוב זה.

לא מצאת כאן תשובות לשאלות?
נשמח להסביר ולסייע - דרכי הפנייה אלינו מפורטים לעיל. 

בהצלחה בלימודים, 

צוות מדור שכר לימוד.