דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

שכר לימוד - מידע כללי

למסלול האקדמי המכללה למינהל שמורה הזכות להעלות את שכר הלימוד מידי שנה לפי שיקול דעתו וכן שמורה הזכות לתקן, לעדכן ולשנות את הנהלים המופיעים בתקנון שכר לימוד ובאתר.

בכל מקום בו מצויינים תאריכים, מועדים ותקופות, הכוונה היא למשמעותם כפי האמור בלוח שנת הלימודים, שפורסם על ידי המסלול האקדמי.
האחריות לביצוע התשלומים חלה על הסטודנט. לאחר הרכבת מערכת הלימודים יש לבדוק באמצעות המידע-נט את גובה שכר הלימוד ובמקביל לוודא שפרטי הוראת הקבע עודכנו במחשבי מדור שכר לימוד.

מומלץ לבדוק באמצעות הבנק / מידע-נט שהתשלומים בוצעו והועברו למדור שכר לימוד,
המסלול האקדמי המכללה למינהל.
אין להמתין להודעות תשלום / שוברי תשלום / מכתבי חוב.

חובה לעקוב במהלך כל השנה אחר מצב הכרטסת הכספית במידע-נט
ולטפל בהסדרת התשלום במועד, כדי שלא תופתע בחסימת שירותי המודל, המידע-נט, הספרייה וכדומה.

דמי חבר אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים מסתייעת במדור שכר לימוד לצורך גביית דמי החבר. עם תחילת שנת הלימודים יחויב כרטיסו הכספי של הסטודנט בדמי החבר בהתאם לסכום שנקבע ע"י אגודת הסטודנטים. סטודנט אשר אינו מעוניין בשירותי האגודה, ידאג להעביר בתחילת שנת הלימודים מהאגודה למדור שכר הלימוד אישור לביטול החיוב, על פי המוגדר בתקנון אגודת הסטודנטים. פרטים נוספים על אגודת הסטודנטים והשירותים שהיא מעניקה לחבריה ניתן למצוא באתר האגודה.

החל משנת הלימודים תשע"ט עפ"י כללי המועצה להשכלה גבוהה (תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג) התשע"ח-2018, כל סטודנט נדרש לשלם מידי שנה לארגון הסטודנטים הארצי היציג סך של 10 ₪. החיוב והגבייה מבוצע ע"י מדור שכר לימוד.

ביטוח לאומי

שכר הלימוד אינו כולל את תשלומי הביטוח הלאומי.
על פי החוק נדרש המסלול האקדמי המכללה למינהל להעביר למוסד לביטוח לאומי מידי שנה את רשימת הסטודנטים הלומדים אצלו .
לפרטים נוספים פנו למשרדי הביטוח הלאומי במקום מגוריכם או לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, בכתובת: www.btl.gov.il.