דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

פיתוח מכוונות ללמידה עצמאית

User בהנחיית: ד"ר יוסי בר, ראש רשות ההוראה והלמידה

Location משך הסדנה: יום אחד

Location המכללה למינהל

האם ההוראה המסורתית מאפשרת להכשיר את הסטודנטים לקראת עולם המחר?

בתוך השינוי המתהווה בעידן המודרני, שבו המידע הוא זמין לכל, נבחנת באופן מתמיד שאלת הכשרתם של הסטודנטים התחומים השונים: מהי הדרך הראויה להכשרתם בצורה הטובה ביותר להשתלבות בעולם התעסוקה או המחקר? בעידן של מאגרי מידע עצומים וזמינים לכל, ברור שאנשי מקצוע ידרשו להתעדכנות מתמדת, להכנסת חידושים וליוזמות ייחודיות. בעולם העבודה החדש דורשים כבר כיום אנשי מקצוע, שמסוגלים להיות אוטונומיים, יזמים ולהוביל מהלכי שינוי והתחדשות בעולם טכנולוגי משתנה. האם שיטת ההוראה באקדמיה מאפשרת לפתח לומדים בעלי מכוונות עצמית ללמידה או לפתח מכוונות למחקר?

מדוע חשוב להעשיר את שיטת ההוראה באקדמיה?

על פי הגישה הנהוגה באקדמיה, הסגל האקדמי יוזם, מבנה את הקורס ומציג את התוכנית הגמורה בפני הסטודנטים. התכנים הנלמדים בקורס נקבעים על ידי המרצה ומעוצבים על פי השקפת עולמו ורמתו המקצועית. ההנחה היא, שקורסים אלה יעצבו את "הסטודנט האידיאלי", המסוגל לחשוב באופן עצמאי וביקורתי, לפתח רעיונות, ללמוד באופן עצמאי, להיות חוקר ועוד. אלא שהדגש בתהליך ההוראה כיום הוא על העברת החומר באמצעות שיטות הוראה מגוונות כך, שהסטודנט הוא בדרך כלל במעמד של מקבל פאסיבי של ידע המועבר לו, ברוב המקרים, באמצעות הרצאה פרונטאלית או שילוב של הרצאות ודיונים. השאיפה לפתח לומד בעל מכוונות עצמאית ללמידה או למחקר אינה מקבלת אפוא ביטוי מעשי ממשי בשיטת ההוראה הנהוגה באקדמיה.

שיטת ההוראה החדשה: פיתוח מכוונות ללמידה עצמאית

קורסים מבוססי למידה עצמאית, הסטודנטים הם אלה שיעסקו בפיתוח קורס אקדמי, שיעוצב ויתוכנן במלואו על ידם בהנחיית המרצה. הלומדים בוחרים את נושאי הלמידה, מתכננים כיצד לבצע את פעולות הלמידה, מבצעים את תוכניתם ומעריכים את מה שביצעו. הלומדים אחראיים לכל שלבי הלמידה מבחירת הנושאים דרך ביצוע המטלות ועד סיום הלמידה.

בשיטה זו, הסטודנטים יידעו טוב יותר להסתגל למצבים חדשים ולטכנולוגיות חדשות בחייהם ובהמשך הקריירות שלהם. כמו כן, הם ילמדו להיות חוקרים טובים יותר, להצטיין באיסוף מידע ובארגונו ולשלוט בהצגתו.