דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

תכנון קורס אפקטיבי בגישה חדשנית
(על פי תהליך בולוניה)

User בהנחיית: ד"ר יוסי בר, ראש רשות ההוראה והלמידה

Location משך הסדנה: יום אחד

Location המכללה למינהל

מרצים רבים עדיין מחזיקים בגישה המסורתית המושתתת על העברת מידע לסטודנטים. הם מתכננים את הקורסים על סמך רשימת נושאים קנוניים שלדעתם הסטודנט צריך לדעת. חלק מהמרצים משלבים בשיעוריהם סרטים, הדגמות וכיוצא בזה כדי ליצור למידה חווייתית יותר. לעומת זאת, הגישה החדשנית בתכנון קורס מתמקדת בתוצאות הלמידהLearning Outcomes) ), כלומר תכנון הקורס מתחיל מסופו. רק לאחר הגדרת תוצאות הלמידה, נבחרים נושאי הלימוד והמיומנויות הנדרשות, ובהתאם גם שיטות ההוראה, רמות החשיבה ודרכי ההערכה.

בסדנה נעסוק בתכנון מחודש של קורסים כדי שיתרמו ללמידה ממוקדת ויעילה ויסייעו לעיצוב זהותו הפרופסיונלית של הבוגר האידאלי בתחומי הלימוד השונים. מבין נושאי הלימוד:

  • הגדרה ממוקדת של תוצאות הלמידה ברמות חשיבה מגוונות
  • גיבוש הרציונל לבחירת נושאי הלימוד והמיומנויות הנדרשות מהסטודנט בסיום הקורס
  • ניסוח מטרות הקורס על פי גישת ST
  • התאמת שיטות ההוראה למטרות הקורס
  • בחירת דרכי הערכה למדידת האפקטיביות של תהליך ההוראה והלמידה ותוצאותיו


הסדנה תתבסס על השתתפות פעילה של הלומדים ותכלול ניתוח יסודי של חומרי לימוד.

הערה: הסדנה מבוססת על תהליך בולוניה (Bologna Process).