דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

רו"ח שי צבאן

מרצה בפקולטה למנהל עסקים

אודות

שי הינו רואה חשבון משנת 2011 ובעל ניסיון בביקורת חברות ציבוריות, ייזום והשתתפות בפרויקטים כלכליים במחלקות כלכליות, מעורבות בפרויקטים לאפיון מערכות מידע פיננסיות, הטמעתן ובקרתן באגף החשב בבנק הפועלים ובהתמחות במימון ושוק ההון בהיבט מכשירים פיננסיים נגזרים – מהות וחשיפה. כמו כן, משמש כיועץ כלכלי, פיננסי וחשבונאי, מומחה בתחומים של הערכת שווי חברות, ניתוחי רגישויות, ביקורת ובקרה על תוצאות פיננסיות ומרצה בקורסים להכשרה מקצועית של דירקטורים, חשבים ומנהלי כספים בשוק ההון, בעל ניסיון בליווי הנהלה בכירה בגופים פיננסיים מובילים ובייעוץ אסטרטגי ותמחירי לחברות בתחום התעשייה והטכנולוגיה.
בנוסף, שי הינו מומחה בניתוח אירועים עסקיים והמשמעות הניהולית של מידע פיננסי לצרכים של קבלת החלטות: הדרך שבה יש לפרש מידע חשבונאי כבסיס לקבלת החלטות, בשים לב להנחות היסוד החשבונאיות, תפיסת הערך של המידע מנקודת ראות מקבלי ההחלטות וחלופות המדידה המתאפשרות לאור נתוני הדיווח הכספי.
שי הינו חבר הוועדה המייעצת לבחינות מועצת רואי החשבון מטעם משרד המשפטים, העוסקת באפיון תחולת הלימודים בהתאם למתכונת ההכשרה של מקצוע החשבונאות בראי צופה פני עתיד, מוסמך במנהל עסקים בהצטיינות יתירה מהאונ׳ הפתוחה ובעל הכשרה מעמיקה בתחום החשבונאות והמימון לצד הכשרה רב תחומית בנושאים משיקים להקשרים עסקיים כגון קבלת החלטות והטיות בקבלת החלטות. בהתאם, מרצה בתחומי החשבונאות הפיננסית, החשבונאות הניהולית, השבחת ערך חברות וקבלת החלטות. מומחה בפיתוח תוכניות לימודים בתחום הפיננסים, לרבות חשבונאות, מימון, אוריינטציה פיננסית וקבלת החלטות.