דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

אתיקה במחקר

תפקיד ועדת האתיקה במחקר במסלול הוא להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים שבהם מעורבים בני אדם. לא יבוצע מחקר שבו מעורבים בני אדם בכל רמת מחקר שהיא ללא אישור בכתב מראש של הוועדה, בכפוף לתקנות הוועדה ולהנחיותיה. 

החוקר, מציע המחקר, או המנחה בעבודת המחקר (של הסטודנט) יפנה בכתב ליו"ר הוועדה לקבלת אישור. הוועדה תבחן את הצעת המחקר לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם מזעור הסיכון ואי הנוחות למשתתפים במחקר וכן טיפול נאות בהם, כולל שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת. 

בכל מקרה, גם לאחר קבלת אישור הוועדה לביצוע המחקר, נושא החוקר באחריות מלאה לקיום עקרונות האתיקה בעריכת המחקר, במיוחד בכל הנוגע להתייחסות אתית למשתתתפים במחקר 

להלן נוהל הפניה ובתוכו הטפסים הדרושים לפנייה לועדה

לפרטים ולשאלות יש לפנות אל רשות המחקר.