Advanced search

dynamic link
איתור מידע
למידע נוסף


שרותי השאלה
למידע נוסף

dynamic linkשרותי הספרייה


שרותים לסגל האקדמי
למידע נוסף

dynamic link


dynamic link
השאלה בין ספרייתית
למידע נוסף

 

 • אודות הספרייה

  הספרייה מהווה נדבך מרכזי בקיום ההוראה והמחקר במסלול האקדמי, תומכת בפעילות הענפה המתקיימת במוסד ומספקת שירות לציבור הסטודנטים וחברי הסגל של המסלול האקדמי.

  הספרייה מחויבת לשמור על אוספים מקיפים ועדכניים ומעמידה לרשות המשתמשים משאבים רבים בפורמטים שונים. כמוכן, מקיימת הספרייה מגוון הדרכות ושירותי עזרה באיתור מידע.

  בשנת 2010 נחנכה הספרייה במשכנה החדש בבניין ייעודי במרכז הקמפוס ובשנת 2015 התמזגו שתי ספריות המסלול האקדמי - המרכזית ומשפטים - לספרייה אחת, המשרתת את כל בתי-הספר וחוגי הלימוד במסלול האקדמי.

  הספרייה רואה עצמה לא רק כמקור לאיתור תכנים אלא גם כמקום מפגש למטרות למידה וחברותא. בשל כך, משתרע בניין הספרייה על פני שלוש קומות וכולל אולמות קריאה המאכלסים אוספי ספרים וכתבי-עת בתחומי דעת שונים, אזורי שקט, מתחמי לימוד בקבוצות, חדר אורקולי, כיתת הדרכה, פינות ישיבה ועמדות מחשב לשימוש הקהל.

  בניין הספרייה

Scroll button