דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

המדריך לנרשם

מועמדים יקרים,
תודה על התעניינותכם בתכניות הלימוד שמציע המסלול האקדמי.
אנו גאים בעובדה שמדי שנה פונים אלינו אלפי צעירים ומבוגרים המבקשים לרכוש השכלה גבוהה במוסד מוכר, עתיר ניסיון וותיק, המציע מגוון תכניות לימוד איכותיות לקראת תואר ראשון ושני.
אתם מוזמנים לפנות אישית אל צוות היועצים העומד לרשותכם בכל אחת מיחידות המסלול האקדמי.
צוות זה מיומן לספק לכם מידע רלוונטי ולסייע לכם בהחלטותיכם.
כשתחליטו להצטרף אל המכללה שלנו המונה כ-9,000 סטודנטים, ישמח צוות מרכז הרישום לטפל ביעילות בהרשמתכם.

הערות
כל התייחסות במדריך זה ל"מועמד" או ל"סטודנט" מכוונת לזכר ולנקבה כאחד, ואין בה משום הפליה מכל סוג שהוא.
בכל פעם שנזכר "המסלול האקדמי" הכוונה היא למסלול האקדמי המכללה למינהל.
המסלול האקדמי שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בנהלים ובתקנונים.

מידע חשוב

ניתן להירשם למסלול האקדמי המכללה למינהל באמצעות אחת מהדרכים הרשומות מטה: 
 
• קביעת פגישת ייעוץ אישי במספר הטלפון: 03-9634223 או *5025.
 
• הרשמה מקוונות באתר האינטרנט של המכללה בדרך נוחה, ידידותית ומאובטחת.
 
• מרכז הרישום - לקבלת מידע כללי ולבירורים בנושא הרשמתך ניתן לפנות למרכז הרישום בטלפון: 03-9634223 או *5025.
כתובתנו: רח' אלי ויזל 2, ראשון לציון, בנין ג' חדר 202.
שעות הקבלה: בימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00.
 
תנאי רישום כלליים 
תנאי הרישום ותנאי הקבלה לתכניות הלימוד השונות אינם אחידים.
מועמד המבקש שמועמדותו תישקל ביותר מתכנית לימודים אחת, צריך לעמוד בתנאי הקבלה של כל אחת מהיחידות שאליהן נרשם.
בכל בית ספר וחוג, בנפרד, מצוי פירוט של תנאי הרישום. 
 
מועמד רשאי להירשם לשתי תכניות לימוד במקביל (אם מצא עניין ביותר מתכנית אחת) אך לא ליותר משתיים. מועמד שבחר בתואר כפול  בעדיפות ראשונה, לדוגמה: חשבונאות ומשפטים, רשאי לציין בטופס ההרשמה כעדיפות שנייה חשבונאות או משפטים, אם יש לו עניין בכך. מועמד שלא התקבל לתואר כפול, לא ייחשב כמועמד לאחד משני בתי הספר או החוגים, אלא אם כן ציין זאת במפורש. 
 
בטופס בקשת קבלה לשנת הלימודים יש לציין את האפשרות או האפשרויות שבהן המועמד מעוניין על פי סדר העדיפות (ניתן לשנות סדרי עדיפויות עד תום מועד ההרשמה). המבקש לשנות את סדר עדיפויותיו, יפנה בכתב למרכז הרישום. 
יש למלא את הפרטים האישיים (כולל שם מלא) בדיוק כפי שמופיעים בתעודת הזהות של המועמד, מאחר שפרטים אלה יופיעו בתעודת התואר.
 
תעודות מוכרות לצורך הרשמה                               
• תעודת בגרות מלאה ומקורית של משרד החינוך והתרבות על פי מתכונת הלימודים החדשה (רפורמה), בהיקף של 20 יח"ל או יותר בבחינות החיצוניות.
• תעודת בגרות מלאה ומקורית של משרד החינוך והתרבות על פי מתכונת הלימודים הישנה (שבה לא מצוין מספר יחידות הלימוד).
• תעודת בגרות אקסטרנית - מי שעדיין אין ברשותו תעודת בגרות ימציא ריכוז ציונים, הכולל פירוט של מועדי הבחינות שאליהן נרשם.
• תעודות המוכרות כחלופה לתעודת בגרות הן: תעודת סיום של המכינות הקדם אקדמיות של כל האוניברסיטאות, כמו כן תעודת הנדסאי.
• תעודת סיום של מכינת עולים מכל האוניברסיטאות בארץ.
• תעודות מחו"ל תוערכנה בנפרד. יש להמציא את תעודת סיום התיכון המקורית ואת גיליון הציונים ו/או תעודה של תואר ראשון, שני או שלישי ממוסד אקדמי המוכר בארץ. 
 
בעל השכלה אקדמית מלאה קודמת יצרף את תעודת התואר וגיליון ציונים מאושר, שבו מופיע ממוצע הציונים בתואר. 
בעל השכלה אקדמית חלקית קודמת יצרף גיליון ציונים רשמי של השנים שבהן למד, בציון מספר השעות שנלמדו בכל שנה. 
 
הערה: אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים, ייחשב כהסתרת מידע.
 
יש לצרף לטופס ההרשמה קבלה המעידה על תשלום דמי ההרשמה, תמונת דרכון עדכנית וצילום של תעודת זהות. 
 
אישור על הגשת מועמדות
מועמד שנרשם ללימודים יקבל ממרכז הרישום מייל המעיד על קליטת בקשתו להתקבל ללימודים מיד לאחר קליטת ציוניו במרכז הרישום. במכתב זה, מופיעים פרטיו האישיים של המועמד, מסגרת הלימוד שבחר, ציוני הבגרות, תוצאות מבחן פסיכומטרי (אם יש), אישור על השכלה נוספת וכו'.
על המועמד לבדוק אם הפרטים נכונים ומלאים. אם הפרטים חסרים או משובשים, יש לשלוח למרכז הרישום במייל חוזר או בפקס: 03-9634155 ולציין בו את הטעון תיקון. הפרטים הלקויים יתוקנו, ולאחר מכן יישלח למועמד מכתב מעודכן.
המסלול האקדמי אינו מתחייב לכבד החלטת קבלה ללימודים אם יתגלה בשלב מאוחר יותר כי התבססה על נתונים שגויים שהמועמד לא התריע עליהם במועד.
 
חשוב!
מרכז הרישום לא יוכל לטפל במסמכי השכלה אשר לא צורפו לחומר הרישום בטרם נקלטה הבקשה במחשב.
מודגש בזאת, כי רק הודעות שנמסרו למועמד בכתב, על ידי מרכז הרישום, מחייבות את המסלול האקדמי המכללה למינהל. 
 
הודעת קבלה ללימודים במייל
מועמד שיתקבל ללימודים, יקבל על כך הודעה ממרכז הרישום באמצעות המייל האישי.
 
מכתב קבלה ללימודים
ערכת מכתב הקבלה ללימודים, תישלח בדואר ישראל. הערכה כוללת את מכתב הקבלה המפורט וטפסים נלווים כדלקמן: שובר לתשלום מקדמת שכר הלימוד, ידיעון/ דפי מידע בנושא שכר הלימוד, טופס הוראת קבע וכו'.
 
תשלום מקדמת שכר הלימוד
בעת ביצוע תשלום מקדמת שכר הלימוד, באמצעות הבנקים או אתר המכללה המאובטח, סטטוס הרישום שלך ישתנה במרכז הרישום ממתקבל ללימודים לסטודנט.
 
החזר דמי הרשמה
דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
מועמד שיבטל הרשמתו עוד בטרם החלו הליכי הקבלה, יוכל להעביר את תשלום דמי ההרשמה לסמסטר הבא בתכניות שיש הרשמה לסמסטר "אביב" בלבד.
א. הזכאים לבגרות, בוגרי שנתון 1990 ואילך, אינטרנים ואקסטרנים, מתבקשים שלא להמציא את תעודת הבגרות מאחר והנתונים יועברו ישירות למסלול האקדמי ממשרד החינוך והתרבות. 
לתשומת לב: יועברו ציוני תעודת הבגרות המקורית, וגם ציוני בחינות משנה/ תיקוני ציונים, אם בוצעו תיקוני ציונים. אם מסיבה כלשהי לא יתקבלו ציוני הבגרות ישירות ממשרד החינוך והתרבות, יישלח אליכם מכתב בקשה להמציא את הציונים שברשותכם.
 
ב. הזכאים לבגרות משנתון 1989 או מוקדם יותר, כולל אקסטרנים ימציאו צילום מאושר של תעודת הבגרות, או אישור משרד החינוך על ציוני בחינות הבגרות ועל זכאותם לקבל תעודת בגרות. אם נעשו שיפורי ציונים- יש להמציא אישורים גם על השיפורים.
כדי לבדוק את סיכויי קבלתך ללימודים, עליך להצטייד בתעודת הבגרות בבואך לפגישה אצל היועצים, מאחר שציוני הבגרות מועברים רק עבור מועמדים שנרשמו ללימודים. 
 
שיטת החישוב של ממוצע ציוני תעודת הבגרות
ההנחיות המפורטות להלן מיועדות לחישוב ממוצע הבגרות של בעל תעודת בגרות ישראלית שנבחן בבחינות בגרות רגילות במתכונת יחידות הלימוד ובבחינות בגרות אקסטרניות מ-1977 ואילך.
ממוצע הבגרות שמחושב הוא ממוצע בגרות מיטבי. ממוצע זה מתקבל לאחר השמטת הציונים במקצועות בחירה הגורמים להורדת ממוצע הבגרות של המועמד, בתנאי שסך כל יחידות הלימוד שעליהן מחושב הממוצע הוא לפחות 20. ממוצע הבגרות המיטבי כולל את התוספות הניתנות לציונים (בונוסים) בבחינות ברמה של ארבע יחידות לימוד ומעלה.  
 
לחלק מציוני הבגרות ניתנות תוספות (בונוסים). התוספות ניתנות רק לציון במקצוע שבו מתקיימים התנאים הבאים:
• הציון במקצוע הוא 60 לפחות.
• הציון לא ניתן על צירוף של מקצועות (לדוגמה: הבעה עברית וספרות עברית).
 
המקצועות הבאים מזכים בתוספת:
אופטיקה יישומית
אזרחות
אלקטרו אופטיקה/ מערכות אלקטרו-אופטיות
אלקטרוניקה/ אלקטרוניקה ומחשבים/ אלקטרוניקה כללית ותקשורת/ מערכות אלקטרוניות
אמנות/ תולדות האמנות/ אמנות המחול/ מחול/ אמנות שימושית
ביולוגיה/ מיקרוביולוגיה
ביולוגיה חקלאית/ מדעי החיים וחקלאות
בקרת מכונות
בקרת תהליכים/מערכות בקרת תהליכים
גיאוגרפיה
גיאולוגיה/מדעי כדור הארץ
הבעה עברית
היסטוריה/ היסטוריה + ידע העם והמדינה (לא כולל אזרחות)
המטוס ומערכותיו/ המסוק ומערכותיו
חינוך גופני
חישוב סטטי וקונסטרוקציות
חקלאות
חשבונאות 
חשמל/ מערכות חשמל/ תורת החשמל
טכנולוגיה מוכללת
טכנולוגיית הבנייה
כימיה/כימיה טכנולוגית
לימודי הסביבה/מדעי הסביבה
לימודי ארץ-ישראל
מדע חישובי
מדעי הבריאות
מדעי ההנדסה
מדעי החברה/ חברה – חוק ומשפט
מדעי החיים
מדעי הטכנולוגיה
מוסיקה/ ידיעת המוסיקה/ תורת המוסיקה/ מוסיקה רסיטל/ מוסיקה קומפוזיציה
מחשבים/ מחשבים ומערכות/ מדעי המחשב/ מחשוב ובקרה/ יסודות תורת המחשב
מחשבת ישראל
מטאורולוגיה
מיכון חקלאי ומערכות
מינהל וכלכלה
מכטרוניקה/מכשור ובקרה/ מכשור/ בקרה ומחשבים/ מכשור ובקרה בהתיישבות
מערכות ביוטכנולוגיות/ ביוטכנולוגיה
מערכות מכשור ובקרה
מכונות חקלאיות וטרקטורים
מכונות חום ותרמודינמיקה
מכניקה/מכניקה הנדסית
מכשירים ופיקוד
מנועי מטוסים ותרמודינמיקה
מערכות תקשורת ומיתוג/ בזק טלקומוניקציה
מערכות תוכנה וחומרה
מערכות פיקוד ובקרה /בקרה ומחשבים/ מערכות בקרה ממוחשבות/ מערכות אלקטרוניות
מערכות תעופה ומנועים/ מערכות תעופה
מתמטיקה
ניהול/ניהול הייצור/ניהול משאבי אנוש
ניתוח מערכות וארגון קבצים/ ארגון קבצים
ספרות
עברית 
עולם הערבים והאסלאם/ תולדות הערבים והאסלאם
עיבוד נתונים אוטומטי
עם ועולם – מפגש בין תרבות ישראל לתרבויות העמים
ערבית ב-5 יח"ל לבעלי תעודת בגרות ערבית
פיסיקה
פסיכולוגיה התפתחותית
פרקי מכונות וחוזק חומרים/ תכנון פרקי מכונות
קולנוע/ אמנות הקולנוע
קירור ומיזוג אוויר
שיווק ומכירות / שיווק וקידום מכירות
שפה זרה
תורה שבע"פ (תושב"ע)
תיאטרון/תולדות התיאטרון/ספרות התיאטרון/אמנות התיאטרון
תכנון הנדסי של מבנים
תכנון ותכנות מערכות/ תכנות יישומים מנהליים – עבודת גמר
תלמוד
תנ"ך
תיירות/ תיירות ותפעול
תקשורת/ תקשורת וחברה/ תקשורת המונים 
תרמודינמיקה/ תרמודינמיקה טכנית 
 
המקצועות שאין אפשרות להשמיטם בחישוב ממוצע הבגרות המיטבי:
תנ"ך
הבעה עברית (2) (כולל עברית לבעלי תעודת בגרות ערבית ועברית לאקסטרנים)
אנגלית
שפה זרה (אם אין אנגלית, או אם יש אנגלית בפחות מארבע יחידות לימוד)
ערבית (לבעלי תעודת בגרות ערבית)
מתמטיקה
ידע העם והמדינה/ היסטוריה/ תולדות עם ישראל (3)
אזרחות
ספרות 
מחשבת ישראל (רק אם אין ספרות ב-2 יחידות לימוד לפחות) 
 
אין אפשרות להשמיט את המקצוע כולו או חלקו! 
 
ממוצע ציוני הבגרות לפי המתכונת הישנה (בלא יחידות לימוד) ישוקלל בנפרד.
שיטת חישוב ממוצע ציוני הבגרות לא תקפה עבור מסיימי המכינות האוניברסיטאיות. 
למועמד בעל תעודת בגרות מלאה ותעודת הנדסאי, יתווספו 6 נקודות לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות והבחינה הפסיכומטרית (לא כולל את בית הספר למשפטים).  
 
 
תעודות מחו"ל 
בעל תעודת סיום בית ספר תיכון שאינה שוות ערך לתעודת בגרות ישראלית, חייב להמציא את גיליון הציונים שלו לאישור משרד החינוך והתרבות על כך שהתעודה היא שוות ערך לתעודת סיום תיכון בישראל.
יש לפנות בכתב למחלקה לאישורי השכלה על-יסודית במשרד החינוך (רח' כנפי נשרים 22 גבעת שאול, ירושלים, טלפון: 02-5601371 בצירוף תרגום נוטריוני מקורי של תעודת בגרות מחו"ל, צילום תעודת זהות ותעודת עולה. במקום אין קבלת קהל. השירות אינו כרוך בתשלום.
חובת לימודי אנגלית והרמה הנדרשת לתואר:

תלמידי התואר הראשון, בכל תכניות הלימוד של המסלול האקדמי, חייבים בלימודי אנגלית כשפה זרה. הידע הנדרש להשלמת החובות לתואר הוא ברמה של 134 לפחות בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם (או 234 בבחינת אמי"ר). 

פטורים מלימודי אנגלית:
בעלי תואר ראשון, שני ושלישי ממוסד אקדמי המוכר בארץ.
בעלי ציון 134 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם (או 234 בבחינת אמי"ר) או על פי החלטת היחידה.

הנחיות המועצה להשכלה גבוהה
חלה חובת רישום לקורס אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודים. במקרים מיוחדים ולאחר קבלת אישור מיחידת ההוראה, יוכלו סטודנטים ברמת אנגלית מתקדמים א' בלבד לדחות את הקורס לסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיהם.

על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית (סיום בהצלחה של קורס בסיסי) עד תום שנה א' ללימודיו, כתנאי מעבר לשנה ב'.

כל הסטודנטים נדרשים לסיים את חובות האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מתום השנה הקודמת לשנה האחרונה ללימודיהם (לדוגמה- סטודנט הלומד 3 שנים חייב להגיע לרמת פטור עד תום השנה השנייה ללימודיו). סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש, לא יורשו להירשם לסמינרים בתואר עד להשלמת חובותיהם באנגלית.

מועדי הקורסים:
היחידה להוראת האנגלית של המסלול האקדמי מקיימת מערך קורסים סמסטריאליים פרונטליים במהלך כל שנת הלימודים, הקורסים נלמדים בסמסטר א', ב' וקיץ ( בכפוף למינימום נרשמים).
והנוכחות בהם – חובה. 

לצד הקורסים הפרונטליים, ניתן ללמוד גם באמצעות קורסים מקוונים חיצוניים בניהול האוניברסיטה הפתוחה ברמות טרום בסיסי א', טרום   בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א' בלבד. הקורסים מיועדים ללמידה עצמאית, והם אינם מלווים בתמיכה פדגוגית נוספת, מלבד חומרי הלימוד המצויים באתר.  הרישום לקורס יבוצע, עצמאית על ידי הסטודנט. להרשמה לחצו כאן >>
בחינת הסיום של הקורס המקוון הינה בחינת רמ"א הנערכת פעמיים בשנה, בחודשים אפריל וספטמבר, במרכז הארצי לבחינות והערכה

סטודנט שנכשל בקורס מקוון, חובה עליו ללמוד קורס חוזר פרונטלי בסמסטר העוקב. קורסי אנגלית ברמת מתקדמים ב' יילמדו כקורסים פרונטאליים בלבד במסגרת כל יחידה ויחידה אקדמית.

הערה: סטודנט שיסיים בהצלחה את הקורס טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב' ימשיך לקורס בסיסי.

יש להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים או בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.
על סטודנט להגיע לרמת ידע מתקדמים א' (סיום בהצלחה של קורס בסיסי) עד סוף שנה א' – כתנאי מעבר לשנה ב'.

  • על סטודנט להגיע לרמת פטור, לא יאוחר מסוף השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיו- כתנאי מעבר לשנה הבאה.
  • הסטודנטים נדרשים לסיים את חובות האנגלית עד לרמת פטור לא יאוחר מסוף השנה הקודמת לשנה האחרונה ללימודיהם (לדוגמה סוף שנה ב' לתואר תלת שנתי).
  • סטודנט שייכשל בשני מועדי הבחינה בקורס המקוון, יצטרך ללמוד קורס חוזר פרונטאלי, זאת בכפוף למגבלת הזמנים המתוארת לעיל תחת החלק הכללי.
  •  יודגש כי בכל שלב ניתן להיבחן בבחינת אמיר"ם המתקיימת מדי חודש במכללה ולנסות לעלות לרמת קורס גבוהה יותר.

 

בחינת אמיר"ם בקמפוס 
מדי חודש מתקיימת בקמפוס בחינת אמיר"ם. לתאריכי הבחינה לשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן >> 
הבחינה מועברת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה ממוחשבת (על מחשב נייד). אורך הבחינה הוא בין שעה לשעה וחצי. המרכז הארצי לבחינות והערכה גובה 252 ₪ לבחינה והתשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בעת ההרשמה לבחינה. מועמדים המעוניינים להירשם לבחינת אמיר"ם יכולים לפנות ליועצים בבתי הספר/חוגים השונים.

 

הבחינות מיועדות ל:

  •  מועמדים החייבים באמיר"ם על מנת להתקבל ללימודים.
  •  מועמדים שהתקבלו ללימודים, אך אין בידם ציון אנגלית באמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי שבאמצעותו ניתן לסווגם לרמת האנגלית.
  • מועמדים המעוניינים לשפר את ציונם באמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי, על מנת לקבל פטור מלימודי האנגלית.

 

זכאים להיבחן:

  • נרשמים למסלול האקדמי
  • סטודנטים פעילים

 

כיצד נרשמים:
ההרשמה לבחינת אמיר"ם הינה אינטרנטית. להרשמה לבחינה לחצו כאן >>
יש להקליד את מספר תעודת הזהות ולאחר מכן סיסמה. את הסיסמה ניתן לקבל לאחר לחיצה על "קבלת סיסמא שנחסמה/ נשכחה" והסיסמא תשלח למייל המעודכן במסלול האקדמי. לאחר מכן ניתן להמשיך בתהליך הרישום והתשלום.

סטודנט "מן המניין" 
כסטודנט מן המניין ייחשב כל מי שעונה על תנאי הקבלה בלא התניות. 
 
סטודנט "על תנאי"
מי שחסרה לו בחינת בגרות אחת בלבד ו/או כל תנאי אחר שנקבע על ידי ועדת הקבלה של בית הספר/החוג.
סטודנט במעמד זה מתקבל ללימודים בתנאי שישלים את חובותיו עד תום שנת הלימודים הראשונה.
סטודנט שלא עמד בתנאים האמורים בתוך פרק הזמן שנקבע, לא יורשה להמשיך בלימודיו גם אם עמד בכל הדרישות האקדמיות האחרות.
 
סטודנט "שלא מן המניין"
מי שעונה על דרישות הקבלה אך אינו לומד לקראת תואר ואינו חייב במטלות הקורסים שאליהם נרשם.
סטודנט במעמד זה לא יוכל לעבור למעמד של סטודנט מן המניין. 
 
סטודנט "שלא לקראת תואר"
מי שעונה על דרישות הקבלה (כמפורט בפרק "תנאי רישום כלליים"), אך אינו לומד לקראת תואר.
סטודנט במעמד זה חייב במטלות הקורסים שאליהם נרשם. סטודנט במעמד זה לא יוכל לשנות את מעמדו למעמד של סטודנט מן המניין.
 
סטודנט במעמד של "שומע חופשי"
"שומע חופשי" אינו נדרש לעמוד בתנאי הקבלה ובבחינות סיום של הקורס.
הלימודים אינם מקנים הכרה אקדמית או צבירה של נ"ז לקראת תואר. 
 
הגדרות והנחיות 
זיכוי - הסטודנט ישוחרר מחובת הלימוד בקורס ויזוכה בנקודות הזכות בהתאם. זיכוי ניתן רק בקורס מלימודי היסוד ומקורסי החובה.
פטור - הסטודנט ישוחרר מחובת הלימוד בקורס אך יחויב בקורס חלופי.
 
סטודנט רשאי לבקש זיכוי/ פטור בגין לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה, או אם למד לימודים על-תיכוניים שאינם אקדמיים, בתנאי שפרק הזמן שחלף מאז שמע את הקורס, נשוא הפטור, עומד בתנאי ההתיישנות שקבעה היחידה שאליה ביקש להירשם.
בקשה לזיכוי/ פטור תוגש על גבי טופס מתאים (במעטפת הרישום), בצירוף סילבוס וגיליון ציונים מאושר על  ידי המוסד שבו נלמד הקורס עד מועד סיום ההרשמה.
אישורים שיוגשו באיחור, יטופלו במהלך הסמסטר. הסטודנט יזוכה בסמסטר העוקב.
לא תטופל בקשה לזיכוי/ פטור שתוגש בלא סילבוס וגיליון ציונים מאושר. 
 
כללים בדבר קבלת זיכוי/ פטור על סמך לימודים אקדמיים שהוענק בגינם תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר
התקבל ציון "עובר" לפחות, במוסד שבו נלמד הקורס.
קיימת חפיפה של 80% בחומר של הקורס נשוא הפטור לקורס בתכנית הלימודים.
סך הזיכויים לבעל תואר אקדמי ממוסד אחר להשכלה גבוהה, לא יעלה על רבע מהיקף תכנית הלימודים.
 
כללים בדבר קבלת זיכוי/ פטור על סמך לימודים על-תיכוניים לא אקדמיים
הקורס, נשוא הפטור, מקביל בתכניו, ברמתו ובהיקפו לאחד מקורסי החובה.
הציון שהתקבל בקורס הוא 80 לפחות.
סך הפטורים על סמך לימודים על-תיכוניים לא אקדמיים, לא יעלה על רבע מהיקף הנ"ז לתואר.

ביאור מושגים (לפי סדר א"ב)

אמי"ר - אנגלית מיון רמות (בחינה באנגלית הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה).
אמי"רם - בחינה מקבילה לבחינת אמי"ר הנערכת במסלול האקדמי.
דקאן - ראש בית ספר/חוג.
ד"ק - דרישות קדם (או דרישות מקדימות).
זיכוי - הסטודנט ישוחרר מחובת הלימוד בקורס ויזוכה בנקודות הזכות בהתאם. זיכוי ניתן רק בקורס מלימודי היסוד ומקורסי החובה.
יח"ל - יחידות לימוד במקצועות הבגרות.
מודל- מערכת המקשרת בין הסטודנט לבין הקורסים השונים. באמצעות המודל ניתן, בין היתר, לקבל גישה לחומר לימודי שהמרצה מעלה, להגיש עבודות, לפנות למרצה ועוד.
מינהל סטודנטים- המזכירות שלכם באקדמיה. מינהל הסטודנטים לשירותכם בכל נושא הקשור לביה"ס ולתואר שלכם בהיבט המנהלי; שיבוץ קורסים ו/או שינוי מערכת השעות, פרסום ציונים, מידע אודות תאריכי בחינות ו/או חופשות ועוד.
מתרגל/ת- בקורסים רבים יש מתרגל/ת הנקראים גם עוזרי הוראה, תפקידם לעזור למרצה ולסטודנטים. המתרגלים הם אלה שבודקים בחינות, מעבירים שיעורי עזר ו/או מסייעים לסטודנטים בשעות קבלה.
נ"ז - נקודות זכות. נקודות אלו נצברות בקורסים השונים במהלך התואר.
סטאז' - התמחות, עבודה מעשית.
סילבוס - מסמך המהווה סוג של הסכם בין הסטודנטים לבין המרצה. הסילבוס מציג את דרישות הקורס, את הנושאים הנלמדים בו, ואת מבנה הציון.
פטור - הסטודנט ישוחרר מחובת הלימוד בקורס אך יחויב בקורס חלופי.
ש"ס - שעה סמסטריאלית: שיעור בן 45 דקות בכל שבוע במהלך סמסטר אחד.
ש"ש - שעה שנתית: שיעור בן 45 דקות בכל שבוע במהלך שנה אחת.
שו"ת - שיעור ותרגיל.
 
מושגים בתהליך הקבלה ללימודים 
נרשם - מועמד ללימודים שמילא טופס הרשמה ושילם את דמי ההרשמה.           
מתקבל - מי שקיבל ממרכז הרישום הודעת קבלה ללימודים.
סטודנט - מי שהתקבל, שילם מקדמה על חשבון שכר הלימוד (למעט מלגאי-תואר) והרכיב מערכת שעות.