דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

כנס השקת אתר המחקר במכללות בישראל ric.org.il 8.12.21

כנס השקת אתר המחקר במכללות בישראל ric.org.il 8.12.21

אתר "המחקר במכללות בישראל" ric.org.il  הוא פרי עבודה משותפת של ראשי רשויות המחקר במכללות האקדמיות, המתוקצבות הלא-מתוקצבות, והמכללות לחינוך .מטרתו להציג את היקף ומגוון הפעילות המחקרית המתקיימת במכללות ולקדם שיתופי פעולה מחקריים. יוזמה זו מנוהלת ע"י ועדת היגוי בת 7 חברים.

לצד פעילות ההוראה שלהן, כל אחת מהמכללות השותפות למיזם זה רואה חשיבות בקידום המחקר ובמסגרתן פועל מגוון רחב של חוקרות וחוקרים התורמים לקידום, הרחבת והעמקת הידע בתחומי פעילותם באמצעות ביצוע מחקרים, גיוס תקציבי מחקר מקרנות תחרותיות ופיתוח שיתופי פעולה עם חוקרים אחרים בארץ ובעולם.

מרכיב המחקר במכללות היה שנים רבות "בן חורג", שלא זכה להתייחסות נאותה ע"י קובעי מדיניות ההשכלה הגבוהה, שכן התפיסה המקובלת הייתה שבמכללות עוסקים בהוראה והמחקר שם נמצא במקום צדדי ומשני. אנחנו סבורים שהגיע הזמן לשנות דעות קדומות ביחס לחשיבות מרכיב המחקר במכללות, להיקפו ולאיכותו, ולאפשר לחוקרים ולחוקרות במכללות לקבל הזדמנות מלאה לתרום ולהעשיר את הידע בחברה בתחומי פעילותם.

האתר מציג את הפעילות המחקרית של החוקרות והחוקרים במכללות ומאפשר לפתח מערכים של שיתופי פעולה בין חוקרות וחוקרים העוסקים בתחומים קרובים, לשתף ולהציג מידע על כנסים, קרנות מחקר, מכונים ומרכזי מחקר, ופעילויות מחקריות אחרות המתקיימות במכללות.

באתר היום מיוצגות 39 מכללות (מתוכן 11 מכללות לחינוך).

בכנס שנערך ב- 8.12.2021 בקמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל, ובארגון רשות המחקר של המכללה, השתתפו נציגים בכירים של המכללות השותפות בפורום ביניהם פרופ' יורם רבין, נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל, פרופ' שמעון גפשטיין, נשיא המכללה האקדמית כנרת ויו"ר ור"מ, פרופ' יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחוה, פרופ' שיזף רפאלי, נשיא שנקר, פרופ' אהרן קלרמן, נשיא המכללה האקדמית צפת , פרופ’ אריה מהרשק, נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ופרופ' עלי מרצבך, נשיא מכללה ירושלים. בנוסף לנשיאי המכללות הגיעו גם סגני נשיא למחקר, רקטורים ראשי רשויות מחקר ומנהליהן. כמו כן הגיעו נציגי המל"ג וקרנות מחקר  תחרותיות: פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר המל"ג, ד"ר נועה מטרסו, הרשות לחדשנות וד"ר אריק זימרמן, מנהל קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (GIF).

ההרצאה המרכזית בכנס היתה של פרופ' נגה קרונפלד-שור, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ופרופ' בבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת ת"א. נושא הרצאתה: "יעדי הקיימות ותפקידי המוסדות להשכלה הגבוהה מפרספקטיבה ממשלתית"

להלן קישור להרצאה וקישור למצגת של פרופ' קרונפלד שור

 אחריה, הציג פרופ' בני גדרון, מהמסלול האקדמי המכללה למינהל ויוזם פורום ראשי רשויות המחקר במכללות, נתונים מהאתר אודות המחקר במכללות. לדבריו, על בסיס ניתוח הנתונים באתר, מתבררת תמונה ברורה: המכללות בישראל עוסקות בעיקר בהכשרה מקצועית בתחומים כמו משפטים, הנדסה לסוגיה, מנהל לסוגיו, הוראה, עיצוב, עבודה סוציאלית/סיעוד וכו'. אי לזאת ניתן לומר שמעבר לתפקיד המכללות בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, התפקיד החברתי החשוב השני של המכללות הוא בהכשרת סטודנטים והפיכתם לאנשי מקצוע שיתפסו את מקומם במערכות החיוניות לכלכלה ולחברה הישראלית. המחקר במכללות עוסק אף הוא, רובו ככולו, בסוגיות יישומיות, סוגיות החשובות לחברה ולמשק בישראל. עוד מתברר מניתוח הממצאים שבמכללות מתבצע מחקר בהיקפים מרשימים, הן בהקשר הכמותי והן בהקשר האיכותי, המדגיש במיוחד את הפוטנציאל המחקרי הגלום בסגלים האקדמיים של המכללות, שחשוב לפתח בכלים חדשים לאור האתגרים הצפויים בארץ ובעולם בעשורים הבאים. "קידום המחקר במכללות בצורות חדשות ויצירתיות, צריך להיות אינטרס של הגופים קובעי המדיניות, האמונים על רמה אקדמית גבוהה של המוסדות להשכלה גבוהה".

להלן קישור להרצאתו של פרופ' גדרון וקישור למצגת

בפאנל שנערך אחר כך בהשתתפות נציגי המכללות, המל"ג והקרנות התחרותיות, נדונו בדיון פתוח על חשיבות המחקר המתבצע במכללות, איכותו (למשל בעיני הקרנות התחרותיות) והחסמים העומדים בפניו: תקצוב לקוי / חסר, גישה מסורתית ושמרנית כלפי המחקר במכללות, עומס הוראה במכללות ותשתיות דרושות.

להלן קישור לפאנל המלא