דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

ניירות עמדה

מרכז חת מפרסם מעת לעת מאמרים, ניירות עמדה ועבודות בנושאי תחרות ורגולציה שיש להם נגיעה למשק הישראלי. כותבות וכותבים המעוניינים לפרסם באתר מוזמנים לפנות אל מנהלת המרכז ד״ר איריס סורוקר בדוא״ל: iris@soroker.co.il

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל: היבטי תחרות

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - רגולציה של יבוא מקביל: סחורות המוגנות בסימן מסחר

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - חובות גילוי בעניין סיכונים של האינטרנט של הדברים (IoT)

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה – סיכום מחקר: פערים מגדריים בענף ההייטק - איפה הבעיה?

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - הסדרי הכתבת מחיר אנכית

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - אסדרת מעצמות הטכנולוגיה

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - התוכנית לשיפור מדיניות הרגולציה והקלת הנטל הרגולטורי

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - הזכות לניוד מידע

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - חברות פינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה – זכות ההחזרה במסחר מקוון

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - דירוגים וביקורות ברשת האינטרנט - הגנת הצרכן

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה – החלת הגנות חוק הגנת הצרכן על עסקים

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - אכיפת תקנים ביבוא לישראל

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - התמודדות עם חדלות פירעון ושיקום כלכלי של תאגידים בעקבות משבר הקורונה: השינויים הנדרשים

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - סיכול וכח עליון בסכסוכים חוזיים בעת הקורונה

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - חובת פרסום שם יצרן ודגם מוצר

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - אכיפה עצמית על בסיס וולונטרי

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - טיוטת תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות)

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - טיוטת תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות)

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - כוח שוק

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה -שינוי שיטת הצגת המחיר

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - סוגיות של תחרות בכלכלה הדיגיטלית

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - הקטנת מוצרים

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - היטל היצף על יבוא מלט

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - חובת הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין אל מול תקנות ביטול עסקה

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - הנחיות ביטול עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ובנושא התיקון המוצע בצו לסימון מוצרי הלבשה

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - טיוטות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בעניין הנחיות ביטול עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ובעניין התיקון המוצע בצו לסימון מוצרי הלבשה

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - ענישה תאגידית

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - המתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-מישקית

למידע נוסף

עמדת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה - אגב תזכיר חוק ההגבלים העסקיים

למידע נוסף