דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

לשכת עורכי הדין

פסקי דין

ע.א. (מחוזי, ת"א) 26439-02-10 עו"ד אביב מוזס נ' לשכת עורכי הדין (ניתן ב- 4/9/2011)
נדחה ערעור עו"ד שחויב לשלם את חובו ללשכה בגין שנתיים בהם לא שלם דמי חבר. אושר פסק הדין קמא שהסביר את חשיבות האוטונומיה של הלשכה ויתרונו של מודל ההסדרה העצמית.

עת"מ 1296/09 יוסף רייטן נ' הועד המרכזי של לשכת עוה"ד (ניתן ב- 31/12/09)
לא ניתן לעותר לעסוק בעבודה נוספת במהלך ההתמחות. בימ"ש קיבל את טענת העותר שנפלו פגמים בהליך קבלת ההחלטה בלשכה שכן לפי החוק הסמכות נתונה לוועד המרכזי והוא האצילה, ללא הסמכה מפורשת, לועדת ההתמחות. בימ"ש קובע את הדרך בה תיבחן הלשכה מתן היתרי עבודה נוספת. בדרך זו הסמכות להחליט היא בידי הועד המרכזי בלבד.

ת"ט (ת"א) 181882/08 לשכת עוה"ד נ' עו"ד אביב מוזס (ניתן ב- 24/12/09)
לשכת עורכי הדין תבעה בהוצל"פ בגין אי תשלום דמי חבר ללשכה במשך שנתיים. בטענות ההתגוננות טען עו"ד נגד סמכותה של הלשכה לגבות דמי חבר. בפסק דין ארוך ומנומק עוסק השופט בחשיבותה של הלשכה, האוטונומיה שלה והביקורת עליה.

בג"צ 2334/02 חיים שטנגר, עו"ד נ' יו"ר הכנסת, נח (1) 786 (ניתן ב-26/11/03)
עתירת עו"ד כנגד הוראות שונות בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 המתנות את העיסוק במקצוע עריכת-הדין בחברות בלשכת עורכי-הדין ובתשלום דמי חבר ללשכה. לטענתו, ההוראות פוגעות בחופש העיסוק שלו ועומדות בניגוד לחוק-יסוד: חופש העיסוק. ביהמ"ש קבע כי הוראות חוק הלשכה המחייבות עו"ד להיות חבר בלשכה כתנאי לעיסוקו בעריכת-דין אמנם פוגעות בחופש העיסוק, אך פגיעה זו היא כדין, שכן היא ממלאת אחר הוראותיה של פסקת ההגבלה בחוק היסוד.

מאמרים

לימור זר-גוטמן "הרפורמה בדין המשמעתי של עורכי הדין: האם תוקנו הליקויים?" המשפט גליון טו(1) (ספטמבר 2010)

אייל כתבן ובועז שנור "בין תרבות הדיון ובין השם הטוב של האדם (בעקבות רע"א 1104/07 חיר נ' גיל)" המשפט גליון טו(1) (ספטמבר 2010)

ענת פלג ורינה בוגוש "הפרקליט כדובר: השינוי ביחסם של עורכי הדין העוסקים בפלילים לתקשורת בישראל" המשפט גליון טו(1) (ספטמבר 2010)

דרור ארד-אילון "שלוש הערות על ענייני המקצוע" אתיקה מקצועית גליון 32, 1 (יולי 2009)

דרור ארד-אילון "ההחלטה לעניין עמותות, מלכ"רים וקליניקות משפטיות" אתיקה מקצועית גליון 29, 1 (ינואר 2009)

דרור ארד-אילון "סיכום פעילות ועדת האתיקה הארצית בקדנציה" אתיקה מקצועית גליון 23, 1 (יולי 2007)

אלקס הרטמן "רביזיה בכללי האתיקה" אתיקה מקצועית גליון 4, 2 (נובמבר 2002)

דוחות

דו"ח הוועדה הציבורית בנושא לשכת עורכי הדין (2013)

הרצאות מצולמות

נשיא בימ"ש המחוזי בירושלים כבוד השופט דוד חשין בנושא מודלים של דין משמעתי ותיקון 32 לחוק. מה- 27.01.2014

פרופ' נטע זיו בנושא השינויים הנדרשים בדין המשמעתי. מה- 27.01.2014

יו"ר לשעבר של ועדת האתיקה הארצית עוה"ד דרור ארד-אילון בנושא מדוע יש להשאיר את הדין המשמעתי בידי לשכת עורכי הדין. מה- 27.01.2014