רשות המחקר

המרכז למצוינות אקדמית
 • אודות

  רשות המחקר הינה יחידה מסלולית, שמטרתה  לעודד ביצוע מחקר בסיסי ומחקר יישומי ביחידות ההוראה של המסלול, והגשת בקשות לקבלת מענקים מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו"ל.

  רשות המחקר מעודדת הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות המוכרות ע"י הות"ת כתחרותיות. פעילות זאת מקדמת את המסלול כמוסד מחקר, ואת יוקרת החוקרים וחשיבות המחקר שלהם. לצורך זה יוזמת רשות המחקר פרסום הקולות הקוראים, קיום ימי עיון ומעניקה מענקי עידוד להכנת הצעות מחקר.
  החוקרים אשר הגישו הצעות מחקר לקרנות החיצוניות זכו במענקים מקרנות מכובדות: האיחוד האירופאי (מגוון תכניות); הקרן הלאומית למדע; משרד המדע והטכנולוגיה; משרד הבריאות; איגוד האינטרנט הישראלי; מפעל הפיס; הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ועוד.

  קרן רשות המחקר לעידוד מחקרים וקידום פרסומים, תומכת בפעילות המחקרית של החוקרים שהם מרצים בתקן; הקרן משלימה את הקצבות המחקר שמעניקות יחידות ההוראה ומעניקה מענקי seed money למחקרים. נוסף על כך היא מסייעת לחוקרים בכיסוי הוצאות פרסום של מאמרים וספרים שהתקבלו לפרסום בכתבי עת ובהוצאות לאור אקדמיות.

  כמו כן מקיימת כבר כעשור ימי מחקר שנתיים שמטרתם הצגת תוצרים מחקריים ע"י סגל החוקרים מכל המסלול. יום המחקר מאפשר "הצצה" לתוצרי מחקרים ראשוניים, ופותח צוהר לשיתופי פעולה בין החוקרים מהדיסיפלינות השונות.

  רשות המחקר גם מנהלת את ועדת האתיקה המסלולית אליה כל איש סגל המבקש לבצע מחקר במסלול יגיש בקשה לאישור מחקרו. עפ"י נוהל הוועדה, לא יבוצע מחקר שבו מעורבים בני אדם בכל רמת מחקר שהיא ללא אישור בכתב מראש של הוועדה, בכפוף לתקנות הוועדה ולהנחיותיה.

  רשות המחקר מציעה תמיכה מינהלית שוטפת הכרוכה בביצוע כל הפעילות הנ"ל.

  03-9634271  ShmuelEl@colman.ac.il ראש הרשות: פרופ' מולי אליס
  03-9634088  mgilboa@hdq.colman.ac.il מנהלת: גב' מיכל גלבוע
  03-9635733  meravba@hdq.colman.ac.il  מידענית ,רכזת: גב' מרב בכר רייז

   

   

   

  המכללה למינהל| רשות המחקר

יצירת קשר

טלפון

03-6902084

בניין ג'

קומה 1, חדר 301

לפגישת ייעוץ חינם

לפגישת ייעוץ חינם