דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

זכות הייצוג

פסקי דין

ע"א 8037/06 שי ברזילי נ' פריניר (הדס 1987) בע"מ (ניתן ב- 4/9/14)
בית המשפט העליון מאשר הגשת תובענה ייצוגית נגד המשיבה. חלק בפסק הדין עוסק בשאלה האם העובדה שעורך הדין המייצג יזם את הגשת התובענה ממניע כספי (כלומר, התובעים הייצוגיים לא פנו אל עורך הדין אלא ההיפך)- יש בה כדי להכשיל את אישור התובענה כייצוגית. שניים מהשופטים סברו שהתנהגות עורך הדין אינה עולה לכדי חוסר תום לב או התנהגות שאינה הולמת שיש בה להכשיל את אישור התובענה (לעניינינו עמודים 5,15-16 בעיקר).

ת.א. (מחוזי, ת"א) 2519-06 איל גולדברג, עו"ד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (ניתן ב- 15/5/14)
עורך דין לא יכול לשמש הן כתובע מייצג והן כבא כוח מייצג. בשל בעיית ניגוד העניינים גם שותפו של עורך הדין המשמש כתובע מייצג לא יכול לשמש כבא כוח מייצג.

בש"פ 9220/12 עדי פרץ ודניאל לוי נ' מ"י (ניתן ב- 26/12/12)
נפקות הפגיעה בזכות ההיוועצות של עצור. אך במקרה זה הפגיעה ומשכה לא הגיעו לכדי שחרור מהמעצר.

ע"א 8077/08 אוניברסיטת חיפה נ' לירן בן הרוש (ניתן ב- 3/12/12)
בימ"ש קמא/המחוזי הורה על ביטול הסעיף בתקנון האוניברסיטה האוסר על ייצוג בידי עוה"ד. וקבע שיש זכות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה להיות מיוצגים ע"י עוה"ד לפי בחירתם בהליכי המשמעת הננקטים נגדם.
בימ"ש העליון מקבל את הערעור ברוב דעות ומורה כי זכות הייצוג לסטודנטים לא תינתן באופן גורף, כפי שקבע בימ"ש המחוזי, אלא רק היכן ששני הפרמטרים שנקבעו בהחלטת המל"ג מתקיימים (כאשר יש מגבלה משמעותית ביכולתו של הסטודנט לייצג את עצמו וכאשר הסטודנט ניצב בפני חשש לתוצאות חמורות). ויינתן שקול דעת לגופים המשמעתיים להתיר ייצוג באמצעות עוה"ד חיצוני במקרים שימצאו על-ידם ראויים ויותר תמיד ייצוג כאשר התביעה מיוצגת ע"י עו"ד. דעת הרוב והמיעוט (של השופט דנציגר) עוסקות בחשיבות זכות הייצוג והמגבלות שניתן להטיל עליה ובמאפייני ההליך המשמעתי במוסדות להשכלה גבוהה.

ת"צ 4263-03-11 אשל היאור בע"מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (ניתן ב- 5/4/12)
החלטה ראשונה מסוגה בישראל בשאלה האם על בית המשפט לאשר בקשת תובע ייצוגי לפטר את עורך הדין מגיש הבקשה/ב"כ המייצג? האם לב"כ המייצג מעמד עצמאי המונע את פיטוריו על ידי המבקש/התובע המייצג? ביהמ"ש קובע שבניגוד לתביעה רגילה, בתובענה ייצוגית מרגע הגשתה אין לתובע המייצג הכוח להביא להחלפת ב"כ המייצג. יחד עם זאת, הוא רשאי להגיש בקשה לבית המשפט להחלפה ב"כ או למינוי ב"כ נוסף. ככל שבקשה זו לא תתקבל (כמו במקרה זה) ימשיכו השניים בתפקידם, כאשר ב"כ המייצג הוא שמנהל את התובענה, ולתובע המייצג שמורה האפשרות להביע את דעתו ולהחליט כיצד לעשות שימוש בעילת התביעה האישית העומדת לו (ככל חבר בקבוצה).

ע"פ 5956/08 סלימאן אל עוקה נ' מדינת ישראל (ניתן ב- 23/11/11)
פסילת הודאה ברצח בשל כך שניתנה תוך סירוב להפגישו עם עורכת דינו והשחרת שמה (יישום הלכת יששכרוב). יחד עם זאת, ההרשעה נותרה על כנה בהתבסס על הודאתו בפני מדובב.

תמ"ש (טבריה) 6912-01-10 פלונית נ' פלוני (ניתן ב- 9/1/11)
ביהמ"ש בצעד חריג מורה על פסילת ייצוג של עורכת דין בפניו לאור הוראת סעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין. דובר בהחלפת ייצוג כאשר עו"ד המחליפה מנועה מלהופיע בפני אותו שופט לפי ס' 77א לחוק ביהמ"ש כך שלכאורה היה על השופט לפסול את עצמו. אלא שלפי סעיף 53ב אסור היה לעוה"ד לקחת על עצמה את הייצוג אם היא יודעת שזה יביא לפסילת השופט אלא אם תבקש ותקבל היתר ייצוג, דבר שלא עשתה. נאמר בפסה"ד שההחלטה לשכור את שירותיה הייתה מניפולציה כדי להביא להחלפת השופט לאחר שניסיון קודם לפסול את השופט נדחה. הוגש ערעור על ההחלטה.

ע"פ 8974/07 הונצי'אן לין נ' מ"י (ניתן ב- 3/11/10)
ההודעה שחובה לתת לעצור על זכות ההיוועצות בעורך דין חייבת לכלול יחד גם הודעה על זכותו להיות מיוצג ע"י סניגור ציבורי. שתי ההודעות כרוכות יחד. אך אין באי קיום זאת כדי לפסול את ההודאה הראשונה של הנאשם זו שמסר לפני שניתנה לו ההודעה על הזכות לסניגור ציבורי.

ע"פ (מחוזי, ת"א) 7637/09 אילן בכור נ' מ"י (ניתן ב- 18/10/10)
נדחתה בקשה לביטול פס"ד בטענה של העדר הייצוג במרבית שלבי המשפט. נקבע שהעדר הייצוג לא הוביל לעיוות דין. נקודה נוספת היא שהעדר הייצוג נבע מהתנהגות הנאשם אשר לא שיתף פעולה עם הסניגוריה הציבורית שביקשה ממנו פרטים על מצבו הכלכלי כדי לדעת אם הוא זכאי לסיוע. בימ"ש מכנה את התנהגות הנאשם "מכוונת וחסרת תום לב". ההחלטה נתנה בטרם נכנס תיקון 49 לחסד"פ לתוקף לפיו הנאשם זכאי לייצוג גם ללא הוכחת מצב כלכלי כיוון שהתביעה עמדה לבקש מאסר בפועל.

ע"פ 6648/10 הסניגוריה הציבורית נ' מ"י (ניתן ב- 19/9/10)
בית המשפט קמא אישר הפסקת ייצוג ע"י סניגור פרטי שלא יכול לעמוד בלוח הזמנים של הדיונים שקבע בית המשפט ומינה במקומו סניגור ציבורי בכפייה שכן הנאשם אמר שהוא רוצה רק סניגור פרטי. ערעור הסנגוריה הציבורית על החלטה זו התקבל כי לא ניתן לכפות ייצוג.

ע"פ 2936/10 הסניגוריה הציבורית נ' ביהמ"ש המחוזי, אליאור חן (ניתן ב- 6/5/10)
סניגור פרטי התפטר לאחר שבית המשפט לא הסכים לדחיית שמיעת ההוכחות כך שיהיה לו מספיק זמן ללמוד ולהתכונן. ביהמ"ש הורה למנות לנאשם סניגור ציבורי. הסניגור הפרטי הודיע שאם כך אז הוא בכל זאת יישאר רק לחקור את העדים. השופט ביקש שעורך הדין יצהיר שהוא יעבור על כל החומר והחקירה הנגדית תהיה ראויה אחרת הוא רואה בכך העדר ייצוג אפקטיבי. הסניגור הפרטי סרב כך שביהמ"ש המשיך לדרוש שהסניגוריה הציבורית תשמש כתחליף ייצוג אפקטיבי. הנאשם דרש שסניגורו הפרטי ימשיך לייצגו. על ההחלטה בהליך ת"פ (י"ם) 460/09 ערערה הסניגוריה ולשכת עורכי הדין הצטרפה כידיד בימ"ש. הערעור התקבל הואיל והייצוג הכפוי של הסנגוריה לא יקדם את המשפט אלא להיפך, יידרש לסנגוריה זמן רב ללמוד את הראיות.

ע"פ 816/10 עודד גולד ושלמה חניש נ' מ"י (ניתן ב- 14/3/10)
ביהמ"ש העליון דחה את בקשתו של גולד לעיכוב עונש המאסר שהוטל עליו עד לתום הערעור בעניינו. אחד מנימוקי הבקשה שביהמ"ש לא קיבל היה שבייצוג עצמו גרם גולד עיוות דין. גולד ייצג את עצמו במשפט במשך שנים, ניהל ביד רמה את הדיון וסרב פעמים רבות להפצרת ביהמ"ש שימנה לעצמו סניגור.

ת"פ (כ"ס) 1971/08 מ"י נ' אסרף (ניתן ב-3/3/10)
הפסקת ייצוג של סניגור ציבורי לפי בקשתו מאחר והנאשם הביע רצון שלא להיות מיוצג כיון שאינו מאמין בסנגוריה הציבורית. ביהמ"ש נעתר לבקשה.

ת"פ (י"ם) 460/09 מ"י נ' אליאור חן (ניתן ב- 24/2/10)
סניגור פרטי התפטר לאחר שבית המשפט לא הסכים לדחיית שמיעת ההוכחות כך שיהיה לו מספיק זמן ללמוד ולהתכונן. ביהמ"ש הורה למנות לנאשם סניגור ציבורי. הסניגור הפרטי הודיע שאם כך אז הוא בכל זאת יישאר רק לחקור את העדים. השופט ביקש שעורך הדין יצהיר שהוא יעבור על כל החומר והחקירה הנגדית תהיה ראויה אחרת הוא רואה בכך העדר ייצוג אפקטיבי. הסניגור הפרטי סרב כך שביהמ"ש המשיך לדרוש שהסניגוריה הציבורית תשמש כתחליף ייצוג אפקטיבי. הסנגוריה ערערה על ההחלטה למנות אותה בהליך ע"פ 2936/10.

תא"ק 34857/08 ד"ר שלמה כהן נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (ניתן ב- 24/2/10)
חברת הביטוח סירבה לשלם את הסכום הקבוע בפוליסת ביטוח חובה לכיסוי הוצאות משפטיות בהליך הפלילי מאחר והתובע שכר עו"ד אחר, לא מטעמה של חברת הביטוח. ביהמ"ש קבע שתנאי זה הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד.

עת"א (ת"א) 3232/09 יצחק בר-מוחה נ' שירות בתי הסוהר (ניתן ב- 14/2/10)
העותר עתר נגד החלטת שירות בתי הסוהר לאפשר לו מפגש עם עורך דינו רק כאשר מחיצת זכוכית מפרידה ביניהם וזאת מטעמי ביטחון ועל בסיס מידע מודיעיני. פס"ד מדבר על חשיבות זכות ההיוועצות בעו"ד אך לא מתערב בהחלטה שכן לא ניתן לקבוע שהיא שרירותית או בלתי סבירה.

ע"פ 3314/06 יובל אייזנקורט נ' מ"י (ניתן ב- 11/1/10)
בתחילת הפס"ד מציין ביהמ"ש שבהתאם להלכת תקומי הותר לסניגור להשתחרר מייצוג לאחר שהנאשם הביע את רצונו לייצג את עצמו. בפס"ד מצוין שהעובדה שהנאשם לא היה מיוצג האריכה והקשתה על הדיונים ושוב מועלית ההצעה של סניגור כונן כמו שנהוג בארה"ב.

ע"פ 7513/08 בסרייב נ' מ"י (ניתן ב- 13/7/09)
עו"ד המייצג בערעור מעלה את טענת כשל בייצוג ביחס לעצמו שכן הוא זה שייצג גם בבימ"ש קמא. בימ"ש מציין שאומנם התנהגות הסניגור לא הייתה ראויה אך דוחה את הטענה הואיל ואין חשש לעיוות דין. שני שופטי ההרכב מעירים על "התרבות הטענה בדבר כשל בייצוג."

ע"פ 4865/09 עו"ד אביגדור פלדמן, עו"ד ציון אמיר נ' בימ"ש המחוזי בת"א (ניתן ב- 9/7/09)
ערעור על החלטת בית המשפט שלא לשחרר את סנגורי קצב מייצוגו. הסניגורים ביקשו שחרור מייצוג לאחר שהתיק נקבע לדיונים במתכונת של ארבעה ימים בשבוע עד תומו (פח 1015/09 (מחוזי, ת"א) משה קצב נ' מ"י (ניתן ב- 7/6/09)).

בג"ץ 2784/09 אילן אשד נ' בית המשפט המחוזי ת"א (ניתן ב- 30/3/09)
עתירה נגד החלטת ביהמ"ש המחוזי שלא לאשר שחרור סניגורו של העותר. ביהמ"ש המחוזי סירב לאשר את השחרור כיוון שזה סניגורו השלישי של העותר, כאשר פעמיים כבר החליף הנאשם סניגור. כמו כן הדבר יגרום לדחייה בהליכים ובמשפט עבירות מין יש להקפיד על סיום ההליך במהירות.

בג"ץ 900/09 רוני מיימון נ' בית המשפט המחוזי בת"א (ניתן ב- 11/2/09)
עתירה להורות לבימ"ש מחוזי לדחות את משפטו הפלילי של העותר בשישה חודשים על מנת שבא כוחו החדש יוכל ללמוד את החומר. העתירה נדחתה משורה של נימוקים. בין היתר מציין בג"צ כי החלטת המחוזי שלא לדחות את המשפט נכונה שכן ביהמ"ש התיר לנאשם להחליף סניגור, בתנאי שהמשך ההליכים לא ייפגע.

ע"פ 3471/08 סאמי אבו נאב נ' מ"י (ניתן ב- 8/1/09)
דחיית טענה של כשל בייצוג. ראשית, החלפת סניגור בשלב הערעור אינה מצדיקה כשלעצמה מתן אפשרות לסטות מקו הגנה שננקט בערכאה המבררת. שנית, העובדה שניתן לנקוט קו הגנה שונה היא לבדה לא מצדיקה ניהול משפט מחדש. אין מדובר ב"חשש של ממש לעיוות דין לנאשם שהורשע".

"פ 10067/08 הסניגוריה הציבורית נ' שלמה אוחיון (ניתן ב- 14/12/08)
הפסקת ייצוג: בימ"ש העליון אישר את החלטת המחוזי אשר דחה בקשה של הסנגוריה הציבורית להפסקת ייצוג לפי סעיף 17 לחסד"פ. הסיבה לבקשה היתה העדר שיתוף פעולה של הנאשמים שחפצו בייצוג פרטי. בנסיבות המקרה, לנוכח העובדה שהנאשמים קיבלו מספר אורכות כדי שיסדירו ייצוג פרטי אולם לא עשו כן, בשילוב הצורך הדחוף בשמיעת העדויות במשפט כה חמור, הביאו את ביהמ"ש להורות על המשך ייצוג הסנגוריה עד שהנאשמים יספיקו לשכור ייצוג פרטי. נקבע שמקום שאין מנוס מניהול התיק כיוון שהנסיבות אינן מאפשרות עיכוב נוסף בגביית העדויות- מוטב לנאשם להינות מהגנה, ולו מוגבלת, של סניגור שאין הוא משתף פעולה עמו, מאשר שלא ייהנה מהגנה בכלל.

ת"פ (חי') 6116/07 יצחק צרור נ' מ"י (ניתן ב- 1/12/08)
דחיית טענה של כשל בייצוג ובקשה להורות על ביטול הכרעת הדין. למרות שנקבע שעדיף היה אילו פעלו הסניגורים אחרת (בין היתר בהחליטם לא להעיד את הלקוח), "אך מכאן ועד למסקנה של כשל בייצוג המרחק רב." נקבע כי לא מדובר בכשל מהותי שיש בו להטות את תוצאות המשפט.

ת.א. 1037/05 (קריות) להב חיים נ' עו"ד בריק פארס (ניתן ב- 21/2/07)
דחיית תביעת פיצויים מעו"ד ע"י לקוחו. לאחר התפטרות מייצוג לאור הסכם ביניהם, חלה הגנת ס' 18 חוק החוזים. עו"ד טען להתפטרות עקב דרישה לעדות מצידו בהליך פלילי שמתנהל מול הלקוח. הלקוח טען, כי התפטרות עו"ד מייצוגו בשאר התיקים, שאינם קשורים להליך הפלילי, היא הפרת ההסכם. ביהמ"ש קבע כי במצב היחסים בין התובע לנתבע, בעקבות התעקשות התובע כי הנתבע יעיד מטעמו בתיק הפלילי, היה המשך ייצוגו על ידו גם בשאר התיקים בלתי אפשרי.

מאמרים

לימור זר-גוטמן "הנאמנויות של עורך הדין" פלאטו-שנער ושגב חובות אמון במשפט הישראלי פרק ד-6, ד-7 (2016)

יובל לבנת "פְּרֵדה מלקוח: המקרה של סיום מאולץ של יחסי הייצוג בתחום עריכת הדין החברתית" המשפט גליון כ', 171 (2015)

ירון קובו "חור בהגנה: על הזכות לייצוג בהליכי משמעת של איגודי ספורט (בעקבות ע"א 8077/08 אוניברסיטת חיפה נ' בן-הרוש (30.12.2012))" ספר יורם דנציגר, (צפוי להתפרסם ביוני 2019)